W dniu 12 lutego 2021 r. Prezes UKE wydał pięć decyzji określających warunki dostępu do słupów energetycznych. Decyzje dotyczą operatorów:  Tauron Dystrybucja S.A., PGE Dystrybucja S.A., ENEA Operator sp. z o.o., Innogy Stoen Operator sp. z o.o. oraz Energa Operator S.A. (OSD). Są one ważnym elementem batalii przedsiębiorców telekomunikacyjnych o ucywilizowanie zasad dostępu operatorów telekomunikacyjnych do słupów energetycznych na potrzeby podwieszania kabli telekomunikacyjnych.

Postępowania zostały wszczęte na wniosek Izby KIKE, po wskazaniu Prezesowi UKE poważnych uchybień ze strony OSD w udzielaniu dostępu do słupów telekomunikacyjnych. Wskazywano m.in. na brak spójnej i jednolitej oferty warunków dostępu (nawet w obrębie jednego OSD), wymuszanie wynajmowania ekip technicznych OSD do instalacji kabli telekomunikacyjnych, przewlekłe procedury akceptacji projektów a przede wszystkim narzucanie wysokiej ceny za ten dostęp.

Nowe stawki!

Wydane decyzje zmniejszają ryzyko wystąpienia tych przeszkód a przede wszystkim obniżają  opłaty za dostęp do słupów niskiego napięcia w cenie 1,73 zł za każdy udostępniony słup per kabel. Oznacza to, że opłatę mnoży się przez ilość kabli na danym słupie. Nie jest to więc model obecnie stosowany, gdzie operator telekomunikacyjny płacił jedną stawkę za udostępnienie mu słupa bez względu na ilość wieszanych na nim kabli. Dzięki staraniom Izby KIKE, Prezes UKE i jego zespół uwzględnili w tej cenie podwieszanie dodatkowych kabli abonenckich.

Co więcej, decyzje Prezesa UKE przesądzają o konieczności udzielania przez OSD dostępu do słupów energetycznych średniego napięcia w cenie 2,75 zł za każdy udostępniony słup per kabel.

Poniżej zamieszczamy linki do tych decyzji:

OSDDecyzja Prezesa UKE
TAURONDecyzja Prezesa UKE dla Tauron Dystrybucja S.A. dotycząca dostępu do infrastruktury technicznej (słupów elektroenergetycznych) – Urząd Komunikacji Elektronicznej
ENERGADecyzja Prezesa UKE dla Energa Operator S.A. dotycząca dostępu do infrastruktury technicznej (słupów elektroenergetycznych) – Urząd Komunikacji Elektronicznej
PGEDecyzja Prezesa UKE dla PGE Dystrybucja S.A. dotycząca dostępu do infrastruktury technicznej (słupów elektroenergetycznych) – Urząd Komunikacji Elektronicznej
STOENDecyzja Prezesa UKE dla innogy Stoen Operator Sp. z o.o. dotycząca dostępu do infrastruktury technicznej (słupów elektroener.) – Urząd Komunikacji Elektronicznej
ENEADecyzja Prezesa UKE dla Enea Operator Sp. z o.o. dotycząca dostępu do infrastruktury technicznej (słupów elektroenergetycznych) – Urząd Komunikacji Elektronicznej

Przypominamy, że aby uzyskać dostęp do słupów energetycznych na warunkach określonych w powyższych decyzjach Prezesa UKE należy wszcząć z OSD negocjacje o zawarcie odpowiedniej umowy.


Więcej o tym temacie będziemy mówić w czasie II Wirtualnego Kongresu Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych, w dniach 20-23 kwietnia tego roku. Zapraszamy do udziału w panelach i warsztatach przybliżających szczegóły tego zagadnienia oraz wskazujących rekomendowane sposoby postępowania z zawartymi wcześniej umowami.