ADRES SIEDZIBY IZBY
ul. Lindleya 16 / pok. 306
02-013 Warszawa

BIURO KIKE:
czynne pn-pt w godz. 8:00-16:00
piętro 3, pok 306.

DANE REJESTROWE
KRS        0000316678
REGON 141637225
NIP         9512270210

DANE KONTAKTOWE
TEL. 22 /  2928 700
FAX. 22 / 2928 701
ADRESY E-MAIL: 
biuro@kike.pl
zarzad@kike.pl
komisja.rewizyjna@kike.pl