W  połowie lutego 2021 r. UKE rozpoczęło zbieranie danych dotyczących szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na potrzeby Komitetu Łączności KE (COCOM), na podstawie art. 6 Prawa telekomunikacyjnego. Informujemy, że do wykonania powyższego obowiązku zobligowani są wyłącznie ci przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy otrzymają w tej sprawie pisemne wezwanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Prosimy Państwa o sprawdzenie swoich skrzynek pocztowych, czy nie przeoczyli Państwo tego wezwania.

Termin złożenia dokumentów upływa 16 marca 2021 r. (poprzez wypełnienie formularza COCOM styczeń 2021 znajdującego się na stronie http://bip.uke.gov.pl/sprawozdania/ w zakładce COCOM).

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie:
https://bip.uke.gov.pl/sprawozdania/cocom/cocom-styczen-2021,4.html