W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy prawo komunikacji elektronicznej (numer z wykazu prac legislacyjnych UC7 – dalej jako Projekt albo PKE) i dokonaniem zmian w treści projektowanego art. 23 dotyczącego zasad uiszczania opłaty telekomunikacyjnej, niniejszym KIKE przedstawia dodatkowe stanowisko, które stało się konieczne z powodu zmiany treści przedmiotowego artykułu. Zmiana treści Projektu z dnia 11 kwietnia 2024 r. względem Projektu w wersji z dnia 22 lutego 2024 r. znacząco się różni się w kwestii opłaty telekomunikacyjnej, do czego KIKE nie miało możliwości przedstawienia stanowiska w toku konsultacji publicznych. …

Pismo do pobrania Tutaj: tutaj