Zapraszamy Państwa na wydarzenie współorganizowane przez Izbę KIKE:

„GOSPODARKA EU 2030”

Infrastruktura, Przemysł, Finanse, Usługi – plan odbudowy UE

Forum Gospodarcze TIME to największe wydarzenie sektora ICT w rejonie CEE. Jest neutralną platformą dialogu ekspertów, wymiany wiedzy i informacji, wpisaną w kalendarz największych konferencji w Europie. Stanowi miejsce ważnej debaty
i konsultacji społecznych przedstawicieli Rządu, Komisji Europejskiej oraz regulatorów z przedsiębiorcami. W tym roku otwieramy konsultacje dot. ram prawnych transformacji cyfrowej
gospodarki o obiegu zamkniętym.

Rozmiar rynku Unii Europejskiej daje krajom członkowskim nowe szanse rozwojowe. Jednak skorzystanie z nich wymaga ścisłej współpracy
i szybkiej modernizacji ram regulacyjnych. Wspólne działanie pozwoli przyspieszyć przechodzenie od koncepcji do praktycznego wdrożenia zharmonizowanych rozwiązań.

Biznes potrzebuje jednolitego rynku w obszarze cyberbezpieczeństwa, standardów, ujednolicenia systemu
bankowo-finansowego, wspólnych regulacji dot. rynku pracy, prawa budowlanego, telekomunikacyjnego, energetycznego czy też dopasowania prawa ochrony własności intelektualnej do obecnego poziomu rozwoju techniki.
To tylko niektóre z wyzwań, z których rozwiązaniem są duże trudności ze względu na różnice w poziomie rozwoju gospodarczego członków UE. Dlatego tak ważny jest dialog, który pozwoli na skuteczniejsze działania niwelujące te różnice
oraz umiejętne wykorzystanie funduszy planu odbudowy UE.

Zgodnie z koncepcją nowej wizji gospodarczej UE, Komisja Europejska konsekwentnie przygotowuje i wdraża kompleksowy pakiet rozporządzeń, dyrektyw i decyzji, które zmienią priorytety polityki gospodarczej i reguły prowadzenia działalności gospodarczej. Realizowana jest polityka szybkiej podwójnej transformacji, tzn. transformacji cyfrowej i ekologicznej, której zakładanym skutkiem ma być szybszy wzrost skali działalności przedsiębiorstw cyfrowych UE. Pandemia COVID-19 zmieniła nasze dotychczasowe życie i wywołała ogólnoświatowy kryzys, ale potwierdziła również odporność przemysłu cyfrowego na tego typu ryzyka, co znajduje swój wyraz w przyspieszeniu cyfryzacji całości procesów biznesowych.

Forum Gospodarcze TIME to miejsce definiowania potrzeb przedsiębiorców UE i warunków koniecznych dla rozwoju sieci 5G i przemysłu 4.0.
Tematyka Forum została podzielona na cztery nurty tematyczne: infrastrukturalny, przemysłowy, finansowy oraz usługowy.
Tematy poruszone podczas 13 FG TIME:

 • KPO – polityka społeczna i edukacyjna.
 • Ramy prawne gospodarki cyfrowej UE 2030.
 • Polska Gospodarka Cyfrowa w Europie 2030.
 • Regulacje i praktyka w realizacji cyfrowej wizji Europy 4.0.
 • Kierunek regulacji europejskich vs. realia w Polsce.
 • Jak finansować i budować sieci szerokopasmowe.
 • KPO – wsparcie dla MŚP w ramach realizacji polityki integracji rynkowej i konkurencyjności.
 • Kompatybilność transformacji przemysłu 4.0 i energetyki.
 • Gospodarka Wodorowa – szanse i zagrożenia.
 • Finansowanie odbudowy gospodarki po pandemii, w oparciu o budżet, środki unijne i prywatne.
 • Przyszłość E-commerce.
 • Cyfrowe pieniądze – szansa, rewolucja, czy zagrożenie?
 • Przyszłość Cyfrowego Rynku Medialnego.
 • Suwerenność cyfrowa i cyberbezpieczeństwo.
 • Usługi sieci 5G i AI w gospodarce.
 • Cyfryzacja ochrony zdrowia.
 • Certyfikacja i regulacje w cyberbezpieczeństwie.

Zaproszeni goście: Premier Mateusz Morawiecki, Tadeusz Kościński – Minister Finansów, Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, MKiŚ, Marek Zagórski – Sekretarz Stanu, KPRM, Anna Goławska, Podsekretarz Stanu, MZ, Roman Tomanek – Podsekretarz Stanu, MRPiT, Sandro D’Elia – DG CNECT, Jakub Boratyński –Head of Unit for Cybersecurity and Digital Privacy DG CNECT, Johen Friedrich – Open Forum Europe, Cecilia Bonefeld-Dahl – CEO Digital Europe, Frederic Pujol – IDATE Digiworld, Oliver Blank – Director European Affairs ZVEI, Wojciech Kamieniecki, Dyrektor, NCBR, Jacek OKO – Prezes UKE, Witold Kołodziejski – Przewodniczący KRRiT. Pełna lista prelegentów dostępna na fgtime.pl

Organizatorzy FGTIME 2021 – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Związek Cyfrowa Polska, Fundacja Digital Poland, Izba Gospodarki Elektronicznej, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Fundacja Teraz Polska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,  Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZVEI, Związek Banków Polskich.

Forum Gospodarcze TIME odbędzie się On-line w dniach 8-11 marca 2021 r. Szczegółowe informacje, program rejestracja – fgtime.pl