fbpx

Kategoria: Dofinansowania

7 wniosków w II rundzie 3. naboru 1.1 PO PC

Jak informuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa (link), w zakończonej w środę “dogrywce” naboru 3 działania 1.1 PO Polska Cyfrowa złożonych zostało 7 wniosków na 3 obszarach: nyskim, opolskim i krakowskim.
CPPC nie podaje nazw wnioskodawców, natomiast z dostępnych informacji prasowych (portal Telko.in) wynika, że INEA złożyła aplikacje na wszystkich obszarach. Jeśli wśród pozostałych wnioskodawców znajdują się mali lub średni operatorzy, to życzymy im powodzenia!

KIKE na VII posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego IF PO PC  

W dniu 24 stycznia przedstawiciel KIKE Piotr Wiąckiewicz wziął udział w pierwszym w tym roku posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego Instrumentów Finansowych PO PC, czyli ciała złożonego z przedstawicieli administracji publicznej, instytucji finansowych i rynku, mającego za zadanie konsultowanie wydatkowania środków PO Polska Cyfrowa, kierowanych do ISP w postaci pożyczek i gwarancji.
W pierwszej części spotkania reprezentanci Alior Banku, TISE oraz BGK podsumowali stan wdrażania pożyczek szerokopasmowych. Na chwilę obecną do operatorów w postaci podpisanych umów trafiło niemal 50 mln zł; średnia wartość pożyczki wynosi od 1,7 do 2,5 mln zł, co wydaje się odpowiadać możliwościom operatorów. Przypomnijmy, że ta wielkość odzwierciedla również wysokość inwestycji dotacyjnych z działania 8.4 PO IG, co potwierdza niejako utrzymanie skali projektów, realizowanych wcześniej.
Przedstawiciele TISE i Alior Banku omówili następnie najważniejsze trudności, z jakimi spotykają się ze strony wnioskodawców, a także wprowadzone w ostatnich miesiącach ułatwienia w pozyskiwaniu środków. Należy przy tym podkreślić i powtórzyć, że obaj pośrednicy finansowi pomimo dysponowania środkami publicznymi, są zobligowani do stosowania się do reguł oceny ryzyka finansowego i zabezpieczeń; fakt realizacji zadań quasi-publicznych przez podmioty prywatne nie zwalnia ich z obowiązków, narzuconych prawem bankowym.
Równocześnie jednak, w toku dyskusji, ze strony rynku padło wiele argumentów i przykładów, wskazujących na istniejące w dalszym ciągu niedociągnięcia w zakresie procedowania wniosków pożyczkowych; dalsze konsultacje w tej sprawie, zarówno z pośrednikami finansowymi, jak BGK, planowane są na luty.
W dalszej części spotkania omówiono nowy instrument finansowy, tj. gwarancje bankowe, który uruchomiony ma zostać przez banki komercyjne na mocy umów z BGK do końca czerwca. Na tą chwilę podpisano 2 umowy z bankami komercyjnymi, a planuje się podpisanie kolejnych 2. O postępach w tej ważnej tematyce będziemy informować na bieżąco, niemniej jednak należy się spodziewać, że będzie to istotne narzędzie wsparcia inwestycji szerokopasmowych, na które strona publiczna zakontraktowała ponad 400 mln zł.

Nowości w pożyczkach szerokopasmowych Alior Banku

Wstępna ocena zdolności kredytowej bez składania wniosku, większa elastyczność w zakresie zabezpieczeń, ciąg dalszy pożyczek płynnościowych, nowa pula środków dla ISP – to niektóre z udoskonaleń produktów finansowych, jakie od prawie 2 lat wdraża Alior Bank.
Szczegółowe informacje dostępne są w artykule serwisu Telko.in: https://www.telko.in/pozyczka-szerokopasmowa-w-alior-banku-coraz-prostsze-procedury,0

Konkurs 1.1 PO PC przedłużony do 6 lutego

Zgodnie z opublikowanym dziś na stronie CPPC komunikatem, II runda III naboru działania 1.1 PO PC została przedłużona do 6 lutego. Przypomnijmy, że runda II ograniczona jest do obszarów NUTS: opolskiego, nyskiego i krakowskiego, zwolnionych po naborze II z roku 2017.
Pełna treść komunikatu znajduje się tutaj.

KIKE NA SPOTKANIU ISP Z BANKAMI SPÓŁDZIELCZYMI

W dniu 6 listopada br. Wiceprezes Izby Konrad Baranowski wziął udział z ramienia KIKE w pierwszej konferencji z cyklu „Pożyczka szerokopasmowa –  szansa rozwoju dla lokalnych banków i lokalnych operatorów ISP”. Kolejne spotkania planowane są w listopadzie w 3 innych lokalizacjach w Polsce (Pomorze, Śląsk). Jest to równocześnie kontynuacja tematu relacji z bankami spółdzielczymi, zapoczątkowanych spotkaniami z BGK oraz spotkaniem pilotażowym w Lublinie w sierniu br., o którym informowaliśmy wcześniej.

Celem konferencji jest edukacja podmiotów zainteresowanych udzielaniem oraz uzyskaniem nisko oprocentowanej „pożyczki szerokopasmowej” na inwestycje telekomunikacyjne, zachęcenie banków spółdzielczych do wzięcia udziału w postępowaniu na wybór pośredników finansowych w programie BGK oraz edukacja lokalnych operatorów telekomunikacyjnych w zakresie możliwości podjęcia szerszej współpracy z bankami spółdzielczymi.

Więcej informacji dostępnych będzie podczas paneli poświęconych finansowaniu inwestycji szerokopasmowych podczas nadchodzącej XXIII Konferencji KIKE – serdecznie zapraszamy!

Warsztaty dla beneficjentów działania 1.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) zaprasza do udziału w warsztatach dedykowanych dla beneficjentów działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które odbędą się w dniu 26 października br., w siedzibie CPPC ul. Spokojna 13a w Warszawie.
Celem warsztatów będzie omówienie poniższych zagadnień:
– realizacja projektu w odniesieniu do zapisów umowy o dofinansowanie,– procedura udzielania zamówień publicznych,– kontrola na miejscu realizacji projektu,– pożyczka szerokopasmowa.
Więcej informacji oraz rejestracja – pod następującym linkiem: Warsztaty dle beneficjentów

KIKE na XII posiedzeniu Komitetu Monitorującego PO PC

W dniu 22 października przedstawiciele KIKE Konrad Baranowski i Piotr Wiąckiewicz wzięli udział w XII posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Z punktu widzenia ISP najważniejszą częścią programu spotkania była prezentacja założeń polityki spójności na lata 2021-27, której dokonał przedstawiciel Komisji Europejskiej Christopher Todd z DG Regio. Na tą chwilę za wcześnie jest, aby mówić jak założenia te przełożą się na dotacje dla rynku telekomunikacyjnego na budowę sieci, niemniej jednak, ponieważ jest to jeden z priorytetów rozwoju UE w kolejnej dekadzie, należy spodziewać się kolejnego programu, dedykowanemu temu celowi. Z uwagi na Brexit, zmianę celów polityki regionalnej UE (m.in. wsparcie dla krajów Południa Europy) oraz wzrost PKB w Polsce, powinniśmy jednak spodziewać się istotnego zmniejszego kwot wsparcia, kierowanych do Polski w latach 2021-27. Przyjęcie propozycji KE planowane jest na maj 2019; propozycje te zakładają także inne zmiany, takie jak wprowadzenie zasady N+2 w miejsce N+3 oraz większą elastyczność programów operacyjnych. Przedstawiciele KIKE pytali w toku dyskusji o możliwość większego dopasowania przyszłej edycji “PO PC 2.0” do specyfiki rynku polskiego (bardzo konkurencyjnego i dość rozdrobnionego), a także o eliminację ewentualnych negatywnych konsekwencji przemian na rynku telekomunikacyjnym, wywołanych m.in. interwencją publiczną w ramach naborów II i III działania 1.1. Inne poruszane w trakcie KM tematy to: – analiza stanu wdrażania Programu na IV kwartał 2018,– zmiany w kryteriach oceny projektów osi II i III (e-administracja, kompetencje cyfrowe),– bardzo wysokie poziomy kontraktacji w osi I w wyniku podpisania umów z naboru III 1.1 PO PC,– prezentacje projektów takich jak E-Pionier (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), monitoring jakości powietrza za pomocą narzędzi cyfrowych, – omówienie stanu wdrażania OSE.

Konferencja „Ocena obciążeń administracyjnych beneficjentów”

W dniu 19 września w Warszawie miała miejsce duża konferencja, organizowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Jej przedmiotem była prezentacja wyników ewaluacji systemu wdrażania środków Unii Europejskiej w ostatnich latach, zawarta w raporcie pn. „Ocena obciążeń administracyjnych beneficjentów w trakcie cyklu trwania projektu w ramach wybranych krajowych i regionalnych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020”.

W panelach dyskusyjnych wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, środowiska akademickiego i eksperckiego, rządowej i samorządowej administracji publicznej oraz reprezentanci beneficjentów.

Głównym celem spotkania była dyskusja z ekspertami na temat problemów, z jakimi mierzą się beneficjenci sięgający po środki unijne oraz poszukiwanie uproszczeń we wdrażaniu funduszy, możliwych do zastosowania w obecnej i przyszłej perspektywie.

Z uwagi na aktywność członków Izby w dostępnych do chwili obecnej programach dotacyjnych, dla KIKE interesujące były zarówno wnioski z dotychczasowych działań, jak i plany na przyszłość. Szczególnie niepokojące dla przedstawicieli administracji publicznej powinny być dane ankietowe, wskazujące na negatywne postrzeganie obowiązków sprawozdawczych w perspektywie 2014-2020: prawie połowa badanych wskazała na wzrost obciążeć w tym zakresie w porównaniu z okresem 2007-13.
Zwrócono także uwagę na rosnące znaczenie środków zwrotnych; w tym przypadku jak wiadomo branża telekomunikacyjna jest jednym z pionierów i liderów poprzez wdrażany od ponad roku system pożyczek szerokopasmowych.

W drugiej części spotkania omówiono też możliwe kierunki zmian w zakresie systemu wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych beneficjentów. Dyskusja toczona była w kontekście sprzecznych celów, które osiągnąć musi administracja publiczna i instytucje zarządzające: z jednej strony prostota systemu, z drugiej natomiast – jego bezpieczeństwo.
Dokumenty i prezentacje z konferencji dostępne są tutaj: Ocena obciążeń administracyjnych beneficjentów po konferencji

Spotkanie informacyjne nt leasingu z dofinansowaniem UE – 11 X

W ramach współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE zapraszamy do udziału w konferencji “Leasing ze wsparciem UE korzystnym wsparciem polskiego przedsiębiorcy”, która odbędzie się 11 października 2018 w Warszawie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (Plac Trzech Krzyży 3/5, sala ABC, godz. 12). Podczas spotkania przedstawiona zostanie m.in. najnowsza oferta wsparcia z programów Unii Europejskiej, umożliwiająca finansowanie inwestycji preferencyjnym leasingiem. 
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy poniżej:
Instrumenty finansowe UE

MC: Konsultacje obszarów białych NGA

Podobnie jak co roku w okresie letnim, tak i teraz Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych obszarów białych NGA. Celem konsultacji jest określenie listy białych obszarów NGA, które będą stanowiły potencjalny obszar kolejnych interwencji w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Konsultacje społeczne trwają od 29 czerwca do 31 lipca br. Więcej informacji znaleźć można na stronie MC: https://www.gov.pl/cyfryzacja/obszarow-bialych-ngaProwadzone konsultacje mają istotne znaczenie w kontekście dokonywanych właśnie rozstrzygnięć naboru III działania 1.1 PO PC oraz planowanej w nim “dogrywki” (jesienią b.r.).

Warsztaty UKE “Optymalizacja projektów i obowiązki beneficjentów” – relacja

W dniu 20 czerwca w Warszawie odbyły się warsztaty UKE “Optymalizacja projektów i obowiązki beneficjentów”, skierowane do firm uczestniczących w naborach 1.1 PO PC. Na warsztatach obecni byli, z racji znaczenia poruszanych zagadnień dla realizacji projektów szerokopasmowych, przedstawiciele KIKE oraz wielu zrzeszonych w Izbie operatorów.

Szkolenie podzielono na 2 części. W pierwszej części omawiano kwestie formalno-prawne związane z realizacją projektów w kontekście inwentaryzacji infrastruktury prowadzonej przez UKE oraz obowiązkami, wynikającymi z umów o dofinansowanie. Przedstawiciele UKE podkreślali ponownie problemy wynikające z duplikowania się sieci w sytuacji istnienia bądź pojawiania się na terenie inwestycji nowych inwestycji, a w konsekwencji – zaczerniania białych plam, udostępnionych w konkursie. Zgodnie z wytycznymi UE w zakresie pomocy państwa na budowę sieci NGA, punkty takie powinny być zdaniem UKE zastępowane przez operatorów na inne HP, zgodnie zresztą z możliwością wskazaną w umowie o dofinansowanie (do 15% PA może podlegać wymianie bez aneksowania umowy).

W chwili obecnej zaczernionych zostało ok 70 tysięcy PA, udostępnionych w naborze II działania 1.1, co oznacza nawet do kilku tysięcy PA na poszczególnych obszarach. Informacje o zaczernionych PA uzyskać można w wyszukiwarce UKE, szczególnie pomocna zdaniem urzędników powinna tu być możliwość generowania raportów o popycie na usługi dla poziomu regionu, powiatu czy gminy.

W dalszej częsci szkolenia dyrektor Eliza Pogorzelska z CPPC omówiła obowiązki beneficjentów w zakresie rozliczeń, w tym wydatkowania zaliczek, przy szczególnym nacisku na zagrożenia dla operatorów wynikające z postępowania sprzecznego z art. 2017 Ustawy o finansowach publicznych, tj. niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych. Zwrócono też uwagę na obowiązki w zakresie kontroli zgodności wydatków z PZP oraz zasadami kwalifikowalności oraz obowiązki sprawozdawcze. Omówiono także zasady rozliczania wydatków w poprawny i nie budzący wątpliwości sposób. W nawiązaniu do poruszonej wcześniej kwestii “wymiany” zaczernionych PA pani dyrektor stwierdziła, iż z punktu widzenia CPPC istotniejsze jest realizowanie projektów zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie, a więc i wywiązanie się z zadeklarowanych do osiągnięcia wskaźników. Oznacza to, iż ewentualna wymiana PA nie będzie obowiązkowa dla beneficjentów i każdy przypadek będzie traktowany indywidualnie.

Po przerwie warsztaty dotyczyły przede wszystkim kwestii technicznych, a więc wymogów konkursowych w zakresie standardów podłączania szkół, zapewnienia dostępu hurtowego oraz standardów NGA dla gospodarstw domowych. Prezentacje prowadzili pracownicy Instytutu Łączności; szczególne kontrowersje wzbudziła tutaj kwestia uznaniowej interpretacji pewnych zapisów konkursowych przez IŁ oraz operatora OSE, sprzeczna zdaniem wielu ISP z zasadami określonymi w konkursie i niekorzystna dla beneficjentów. KIKE będzie wyjaśniać te kwestie w toku dalszych konsultacji.

Materiały z warsztatów dostępne będą na stronie UKE.

Dzień Otwarty Pożyczki Szerokopasmowej w Alior Banku – 29.06.2018 – KATOWICE

Alior Bank zaprasza na Dzień Otwarty Pożyczki Szerokopasmowej – 29 czerwca 2018 r w Katowicach.

W tym dniu możecie Państwo umówić się w banku w Katowicach na indywidualne konsultacje z bankierami, ekspertami ds ryzyka i finansistami, co ułatwi Państwu proces składania dokumentów kredytowych.

Prosimy o odpowiedź na 4 poniższe pytania i przesłanie odpowiedzi na adres biuro@kike.pl bądź Jolanta.Mikolowska@alior.pl

1. Proszę podać adres mailowy Firmy, za pośrednictwem którego będziemy mogli się z Państwem kontaktować.

2. Proszę wskazać dogodny dla Państwa czas, w którym moglibyśmy na Państwa oczekiwać 29 czerwca 2018 r. w Katowicach:

Do wyboru:

10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00

3. Proszę wskazać, jakie są Państwa potrzeby:

a) płynnościowe (koszty przyłączy abonenckich lub inne wydatki do 1 mln zł),
b) inwestycyjne (budowa, rozbudowa, modernizacja sieci).

4. Czy moglibyście Państwo zabrać na spotkanie dokumenty (projektowe, finansowe, inne) a jeśli tak, to jakie?

Komitet Monitorujący PO PC i Komitet Koordynacyjny Instrumentów Finansowych PO PC – relacja z udziału KIKE

   W dniach 25 i 30 maja w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odbyły się kolejne posiedzenia gremiów kluczowych dla finansowania inwestycji szerokopasmowych, tj. Komitetu Monitorującego PO PC oraz Komitetu Koordynacyjnego Instrumentów Finansowych PO PC. KIKE jest aktywnym uczestnikiem obu komitetów. 

Posiedzenie KM PO PC 25 (udział Piotr Wiąckiewicz) maja poświęcone było przede wszystkim podsumowaniu wdrażania programu za rok 2017, zmianie kryteriów wyboru projektów dla osi II (e-asministracja) i III (kompetencje cyfrowe), a także projektowi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Najważniejszym z punktu widzenia efektywności wdrażania projektów było głosowanie, w którym uczestnicy spotkania zaakceptowali znaczące uproszczenie kryteriów w konkursach na wdrożenie informatycznych projektów administracji publicznej dla obywateli i firm. 

Jeśli chodzi o temat najważniejszy z punktu widzenia operatorów, tj. realizację inwestycji z osi I (budowa sieci szerokopasmowych), to Sprawozdanie za rok 2017 stwierdza co następuje:
“Zakończyły się 2 konkursy na kwotę 861,08 mln EUR (3,6 mld PLN) tj. 84% alokacji osi priorytetowej 1 w ramach których podpisane są 134 umowy o dofinansowanie na 538,66 mln EUR (2,25 mld PLN) tj. 53% alokacji. W efekcie rozstrzygnięcia 2 naborów, szerokopasmowym dostępem do internetu objętych zostanie 1 219 677 gospodarstw domowych w regionach słabiej rozwiniętych oraz 120 559 gospodarstw w regionie lepiej rozwiniętym, tj. znacznie więcej niż zaplanowano w Programie”.

Oznacza to, że z punktu widzenia strony publicznej konkursy I i II zakończyły się pełnym sukcesem zarówno w zakresie ilości, jak i jakości zgłoszeń. Natomiast jako Izba nieustannie zwracamy uwagę na pewną dyskryminację małych i średnich operatorów, jaka występuje wskutek obowiązujących kryteriów wyboru projektów, zwłaszcza niejako “automatycznego” przyznawania dużym graczom 30 pkt tytułem doświadczenia w budowie sieci. Ponadto, nasze obawy budzi faktyczna możliwość wykonania inwestycji przez niektórych z wybranych beneficjentów, a także opóźnienia w przekazywaniu zaliczek, zagrażające płynności zwłaszcza mniejszych firm. 

W posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego IF PO PC wziął udział wiceprezes KIKE Konrad Baranowski. Inne zaproszone instytucje (oprócz strony rządowej) to BGK, inne izby telko, Związek Banków Polskich oraz przedstawiciele Alior Banku oraz TISE. Obie te instytucje, decydujące dla skutecznego przekazywania środków pożyczkowych dla rynku, zaprezentowały wyniki dotychczasowych prac oraz postęp w polepszaniu warunków dostępu do pożyczek szerokopasmowych. Należy podkreślić, że KIKE od samego startu tychże pożyczek we wrześniu 2017 jest w stałym kontakcie z przedstawicielami sektora finansowego celem usprawienia procesu aplikowania o pożyczkę. Z uzyskanych informacji wynika, że wskutek prowadzonych konsultacji w ostatnich tygodniach udało się podpisać kilka nowych umów z operatorami, co pokazuje skuteczność m.in. naszych działań. Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach Alior Bank:
– zmienił strukturę przyjmowania i oceny wniosków, dedykując do tego wybrane placówki i ekspertów,
– wprowadził pożyczki płynnościowe,
– zniósł konieczność stosowania zasady konkurncyjności,
– rozszerzył katalog kosztów kwalifikowanych. 

Niemniej jednak w dalszym ciągu zachęcamy przedstawicieli instytucji finansowych do dalszego wychodzenia naprzeciw potrzebom branży.

Dzień Otwarty Pożyczki Szerokopasmowej w Alior Banku – 14.06

Szanowni Państwo,

przypominamy o Dniu Otwartym Pożyczki Szerokopasmowej – 14 czerwca 2018 r. (czwartek) w Warszawie.

W tym dniu możecie Państwo umówić się w banku w Warszawie na indywidualne konsultacje z bankierami, ekspertami ds ryzyka i finansistami, co ułatwi Państwu proces składania dokumentów kredytowych.

Prosimy o odpowiedź na 4 poniższe pytania i przesłanie odpowiedzi na adres biuro@kike.pl bądź Jolanta.Mikolowska@alior.pl

1. Proszę podać adres mailowy Firmy za pośrednictwem którego będziemy mogli się z Państwem kontaktować.

2. Proszę wskazać dogodny dla Państwa czas, w którym moglibyśmy na Państwa oczekiwać 14 czerwca 2018r. w Warszawie:

Do wyboru:

10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00

3. Proszę wskazać, jakie są Państwa potrzeby:

a) płynnościowe (koszty przyłączy abonenckich lub inne wydatki do 1 mln zł),
b) inwestycyjne (budowa, rozbudowa, modernizacja sieci).

4. Czy moglibyście Państwo zabrać na spotkanie dokumenty (projektowe, finansowe, inne) a jeśli tak, to jakie?

Zgłoszenia na Dzień Otwarty Pożyczki Szerokopasmowej w Alior Banku – 14.06

W toku prowadzonych konsultacji z Alior Bankiem, KIKE została poproszona o wsparcie w powiadomieniu ISP o planowanym na 14 czerwca 2018 r. Dniu Otwartym Pożyczki Szerokopasmowej. Jest to inicjatywa banku mająca na celu przybliżenie zasad aplikowania o ten produkt przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. W trakcie Dnia Otwartego będzie możliwość umówienia się w siedzibie banku w Warszawie na indywidualne konsultacje z bankierami, ekspertami ds ryzyka i finansistami, co w zamierzeniu ma usprawnić proces składania dokumentów kredytowych.
W załączeniu znajdą Państwo krótki formularz zgłoszeniowy, w którym bank prosi o odpowiedź na 4 pytania, umożliwiające lepsze przygotowanie się do spotkania. Prosimy o jego wypełnienie i odesłanie do Biura KIKE lub na adres Jolanta.Mikolowska@alior.pl

 

III nabór 1.1 PO PC zakończony

W piątek 11 maja o 23:59 zakończony został III nabór wniosków działania 1.1 PO PC. Wygląda na to, że podobnie jak poprzednie, także i ten spotkał się z dużym zainteresowaniem operatorów. Jak informuje CPPC: “100 % obszarów konkursowych (tj. 33 wyznaczone w konkursie) zostało objętych aplikacjami konkursowymi. Wnioskodawcy złożyli do Centrum Projektów Polska Cyfrowa 87 wniosków. Na większości obszarów złożono co najmniej 3 aplikacje. Łączna wartość dofinansowania dostępnego dla beneficjentów trzeciego konkursu na obszarach objętych wnioskami konkursowymi wynosi ponad 1 miliard 936 milionów złotych”. Co równie istotne, wiele z aplikacji złożonych zostało przez małych i średnich operatorów: “na 28 wnioskodawców, którzy złożyli łącznie 87 wniosków konkursowych, 8 to duzi przedsiębiorcy telekomunikacyjni, pozostali są przedstawicielami branży MŚP”. Pozostaje oczywiście pytanie, jak przekłada się to na ilość złożonych przez MSP aplikacji, ponieważ jak dobrze wiemy pojedyńczy duży operator potrafi złożyć nawet do kilkunastu projektów, niemniej jednak wydaje się, że – przynajmniej z punktu widzenia administracji publicznej – III konkurs zakończył się sukcesem. Oczekujemy niecierpliwie na wyniki i sukcesy MISOTów!Więcej informacji i pełna treść komunikatu znajdują się tutaj: https://cppc.gov.pl/zakonczenie-iii-naboru-1-1-popc/

Możliwość finansowania przejęć operatorów z pożyczki szerokopasmowej

Na zakończonym w środę MIŚOT Meetingu w Wiśle przedstawiciele Alior Banku poinformowali o uzyskaniu zgody BGK na finansowanie kluczowego z punktu widzenia branży przejmowania jednym operatorów przez innych, większych. Nie są jeszcze do końca znane zasady takich operacji ani ich wyceny, będziemy jako Izba pracować nad tym podczas przyszłotygodniowego spotkania z bankowcami, jednak wydaje się że ta decyzja otwiera możliwość od dawna wyczekiwaną przez wielu przedsiębiorców telko.

Alternatywne źródła finansowania MŚP

W marcu i kwietniu przedstawiciele KIKE odbyli szereg spotkań z przedstawicielami instytucji finansujących rozwój sektora MSP. Impulsem do spotkań jest nadchodząca zmiana profilu wspierania przedsiębiorczości, którą mocno akcentowaliśmy przy okazji niedawnej XXII Konferencji KIKE: odejście od modelu dotacyjnego na rzecz innych instrumentów finansowanych.  
23 marca doszło do spotkania z przedstawicielami Agencji Rozwoju Przemysłu, prowadzącej projekt Sieć Otwartych Innowacji (SOI). Jest to projekt dedykowany budowaniu kultury otwartych innowacji. Polega na kreowaniu i wspieraniu transakcji transferu technologii do przedsiębiorstw, a także na tworzeniu bazy wiedzy o otwartych innowacjach. Grantobiorcami (biorcami technologii) w projekcie będą przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie udzielane jest w postaci refundacji poniesionych wydatków na dwa rodzaje usług:
– Usługi doradcze w wymiarze technologicznym i prawnym,
– Usługi nabycia technologii.
Udzielanie pomocy finansowej na nabycie wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) będzie odbywało się w formule projektów grantowych na drodze konkursu, na podstawie umów o powierzenie grantu. Projekt przewidziano do realizacji od IV kwartału 2017 r. do maksymalnie IV kwartału 2022 r.
Jeśli chodzi o intensywność wsparcia, to usługi doradcze finansowane są w 85%, natomiast usługi nabycia technologii – zgodnie z mapą pomocy publicznej (dla woj. łódzkiego 35% dla dużych firm, 45% dla średnich i 55% dla mikro i małych). Wdrażana technologia musi zostać oceniana na poziom co najmniej 7 w skali TRL (gotowości technologicznej; Poziom 7 osiągany jest w momencie demonstracji opracowanego prototypu w otoczeniu operacyjnym. Test umożliwia przeprowadzenie poprawek i dalszy rozwój technologii).
Co równie ważne, Sieć Otwartych Innowacji świadczy też usługi szkoleniowe, realizowane dla przedsiębiorców w miejscu prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Z punktu widzenia ISP szczególnie interesujące są możliwości realizacji szkoleń w zakresie kapitalizacji giełdowej, emisji obligacji i innych metod pozyskiwania kapitału rynkowego, w tym venture capital i private equity.
 
Temat ten omówiono też szczegółowo przy okazji spotkania z Krajowym Punktem Kontaktowym Instrumentów Finansowych UE, prowadzonym przez Związek Banków Polskich – uzyskano na nim dane kontaktowe do Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.
 
Ponadto w dniu 5 kwietnia 2018 w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odbyła się konferencja dotycząca programów wsparcia dla przedsiębiorstw zarządzanych centralnie przez KE tj. HORYZONT 2020, COSME i powiązanych z nimi instrumentów finansowych.
Celem konferencji było wskazanie obszarów problemowych w zakresie aplikowania o wsparcie przez polskie podmioty oraz sposobów zaradzenia im przez wspólne wysiłki administracji rządowej, samorządowej, instytucje otoczenia biznesu, organizacje przedsiębiorców, uczelnie i instytuty badawcze, wreszcie – samych przedsiębiorców.
Konferencja podzielona była na 2 główne części:
– pierwsza z nich poświęcona była programowi Horyzont 2020,
– natomiast druga programowi COSME oraz jego instrumentom finansowym.
Przedstawiciele KIKE wzięli udział w spotkaniu aby zapoznać się z dostępnymi możliwościami finansowania projektów inwestycyjnych z tych właśnie programów na podstawie dotychczasowych doświadczeń beneficjentów.
Szczególnie interesujący jest tu program COSME: jest on skierowany do małych i średnich firm poprzez pożyczki i gwarancje bankowe, realizowane przez BGK za pośrednictwem banków komercyjnych, wybranych w drodze konkursu. Obecnie pożyczek udziela 9 banków komercyjnych.
 
KIKE będzie prowadzić dalsze działania w obszarze alternatywnych źródeł finansowania; o ich efektach będzie informować na bieżąco.

Ruszył 3. konkurs POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, ogłosiło w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
Konkurs jest podzielony na rundy, które obejmują nabór projektów, ocenę spełniania kryteriów wyboru projektów i rozstrzygnięcie instytucji w zakresie wyboru projektów do dofinansowania. Pierwsza runda konkursu potrwa od 11 grudnia 2017 r. do 20 kwietnia 2018 r. 
Wnioski o dofinansowanie w ramach I rundy konkursu można składać do dnia 20 kwietnia 2018 r.
Uruchomienie kolejnej rundy konkursu może nastąpić w przypadku niewyłonienia żadnego projektu do dofinansowania na którymkolwiek obszarze konkursowym lub w przypadku niezłożenia, na którykolwiek obszar konkursowy żadnego wniosku o dofinansowanie w poprzedniej rundzie konkursu. Nabór wniosków o dofinansowanie w kolejnej rundzie konkursu może dotyczyć obszarów konkursowych, na których nie wybrano do dofinansowania żadnego projektu, lub na które nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie w poprzedniej rundzie konkursu.

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdą Państwo na: https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-1-1/nabor-wnioskow-popc-1-1-trzeci-konkurs/

Przedłużenie przetargu BGK

Informujemy, że drugi przetarg Banku Gospodarstwa Krajowego na wybór pośredników finansowych do obsługi pożyczek szerokopasmowych z PO Polska Cyfrowa został przez BGK przedłużony do 30 listopada. Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.bgk.pl/bip/dzzk101dpe2017-wybor-posrednikow-finansowych-w-celu-wdrazania-instrumentu-finansowego-pozyczka-w-ramach-projektu-pn-wdrozenie-instrumentow-finansowych-w-ramach-osi-priorytetowej-i-powszechny-do-602/
Jest to informacja o tyle istotna dla rynku telekomunikacyjnego, że do rozdysponowania w ramach II przetargu jest 250 mln zł, na które – jak pokazują doświadczenia udzielającego już pożyczek Alior Banku – z pewnością znajdzie się wielu chętnych. 

Loading

Kategorie wiadomości

Archiwum

PROFILE IZBY KIKE

Bitnami