Zapoczątkowana dwa lata temu przez Izbę KIKE batalia o uporządkowanie zasad dostępu do słupów elektroenergetycznych dobiega końca. Rozpoczęła się ostatnia faza konsultacji społecznych dotyczących regulacji UKE porządkujących te kwestie. Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce zasady udostępniania infrastruktury operatorów energetycznych zostaną jasno określone, co kolosalnie ułatwi, a wręcz umożliwi korzystanie z niej przez małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych.

15 lipca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektów decyzji określających warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych. Projekty regulacji dotyczą operatorów systemów dystrybucyjnych: Stoen, Tauron, PGE, Energa, Enea (dalej „OSD”).

Jest to konsekwencja zapoczątkowanych ponad dwa lata temu przez Prezesa Izby KIKE  – Karola Skupnia działań zmierzających do gruntownej zmiany i uporządkowania zasad oraz niekorzystnych dla OT praktyk OSD nagminnie spotykanych na rynku.

Przypomnijmy, że do tej pory każdorazowe wykorzystanie infrastruktury elektroenergetycznej w przypadku braku porozumienia pomiędzy OT a OSD, wymaga złożenia indywidualnego wniosku do UKE o wydanie decyzji regulującej w tym konkretnym sporze. Uzyskanie takiej decyzji trwa nawet do dwóch lat, a jej późniejsze wyegzekwowanie jest skrajnie trudne i mało praktyczne, ponieważ taka decyzja UKE dotyczy wyłącznie OT, który złożył wniosek o wydanie tej decyzji i tylko wskazanego przez niego fragmentu infrastruktury (konkretnych słupów elektroenergetycznych).

Taki stan rzeczy jest skrajnie niekorzystny zwłaszcza dla małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, budujących sieci na terenach, gdzie wykorzystanie słupów elektroenergetycznych jest optymalnym, a często jedynym uzasadnionym ekonomicznie sposobem na rozbudowę sieci w ramach prowadzonych inwestycji.

Dwa lata temu Izba KIKE rozpoczęła interwencję w UKE w tej sprawie. Przy wsparciu współpracujących z Izbą kancelarii prawnych oraz przy ogromnej pomocy Członków Izby KIKE, którzy zgłosili dziesiątki konkretnych przykładów obrazujących skalę problemu, stworzyliśmy obszerne opracowania konkretnie definiujące problem, argumentujące konieczność jego eliminacji oraz wskazujące na możliwe i praktyczne rozwiązania, stosowane z powodzeniem w innych krajach UE.

Co do zasady, idea zmian proponowanych przez Izbę KIKE, polegała na odwróceniu sytuacji i zamiast wydawania decyzji regulacyjnych, dotyczących konkretnego operatora i jego konkretnej inwestycji (których może być nawet kilkanaście tysięcy), regulacje i decyzje UKE powinny dotyczyć operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD), których mamy na rynku zaledwie kilku, a zasady w nich określone powinny obowiązywać wszystkich operatorów mających zamiar skorzystania z ich infrastruktury.

Działania Izby KIKE w tym zakresie zaowocowały uruchomieniem przez ówczesnego Prezesa UKE Marcina Cichego postępowania po stronie UKE, obejmujące w pierwszej fazie rozpoznanie sytuacji i doprowadzenie do międzybranżowych spotkań konsultacyjno-negocjacyjnych, w czasie których przedstawiciele zarówno OT jak i OSD oraz Izby ich zrzeszające próbowały wypracować rozwiązania nie wymagające interwencji regulacyjnych UKE. Jednak z uwagi na to, że trwające blisko osiem miesięcy negocjacje nie doprowadziły do konsensusu, UKE podjęło decyzję o rozpoczęciu prac nad wypracowaniem nowych zasad regulacyjnych w tym zakresie.

Obecnie rozpoczął się ostatni etap konsultacji społecznych dotyczący projektów nowych decyzji określających warunki zapewnienia dostępu do słupów elektroenergetycznych. Ze szczegółami tego etapu postępowania oraz konkretnymi propozycjami decyzji opracowanymi przez UKE mogą się Państwo zapoznać tutaj: https://www.uke.gov.pl/akt/konsultacje-projektow-decyzji-dotyczacych-dostepu-do-slupow-elektroenergetycznych,337.html

Spotkanie konsultacyjne KIKE – 22 lipca 2020 godz. 13:00

Izba KIKE również będzie zgłaszała swoje uwagi do zaproponowanych projektów, w tym do wysokości wskazanych w nich stawek za udostępnienie infrastruktury OSD i w związku z tym zapraszamy niniejszym wszystkich członków oraz sympatyków Izby KIKE na spotkanie konsultacyjne mające na celu wspólne wypracowanie ostatecznego stanowiska Izby w zakresie uwag do przedmiotowych projektów decyzji UKE.

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 lipca 2020 (środa) o godz. 13:00 w Wirtualnym Biurze Konsultacyjno-Szkoleniowym KIKE (VirBELA Open Campus). Instrukcja dołączenia do spotkania zostanie Państwu dostarczona na 24 godziny przed jego rozpoczęciem, natomiast chęć udziału w tych konsultacjach prosimy zgłaszać już teraz pod tym linkiem.

Bardzo serdecznie dziękujemy operatorom, którzy wspierali działania Izby KIKE w tej konkretnej sprawie, dostarczając nam rzetelnych i pomocnych informacji dotyczących występujących w praktyce konkretnych problemów we współpracy z OSD. Dziękujemy również wszystkim aktywnym członkom Izby KIKE, dzięki którym możliwe było sfinansowanie tych wielomiesięcznych działań przy współudziale profesjonalnych kancelarii prawnych. Po raz kolejny sprawdziło się motto przewodnie naszej Izby „Razem możemy więcej”, bo wszystko wskazuje na to, że działania KIKE, aktywnie wspierane przez naszych członków, już wkrótce zaowocują kolosalną zmianą i ułatwieniem w dostępie do infrastruktury elektroenergetycznej, z której będą mogli skorzystać wszyscy uczestnicy rynku telekomunikacyjnego.

Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia na konsultacjach 22 lipca, godz. 13:00!
Zarejestruj się TERAZ!

Zarząd i Zespół KIKE