fbpx

Kategoria: POPC

Zaproszenie na warsztaty dla wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC. 19 marca 2019 r. Warszawa

Szanowni Państwo,

Urząd
Komunikacji Elektronicznej, instytucja o charakterze specjalistycznym w
osi I Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zaprasza na warsztaty dla
wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC.

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2019 r. w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.

Uczestnicy
warsztatów będą mieli okazję do zapoznania się m.in. z możliwościami
finansowania inwestycji szerokopasmowych POPC, zasadami dotyczącymi
przygotowania beneficjentów do kontroli sieci telekomunikacyjnych
zrealizowanych w ramach POPC oraz wymaganiami technicznymi i
praktycznymi aspektami dostępu hurtowego. Podczas warsztatów zostanie
zaprezentowane narzędzie służące przeprowadzaniu Testów Margin Squeeze
dla sieci POPC.

Warsztaty poprowadzą eksperci z Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.  

Zapisy na warsztaty będą prowadzone w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy od 13 marca do 18 marca do godz. 12.00. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz rejestracyjny „Warsztaty dla wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC”

W sprawach organizacyjnych proszę o kontakt: Małgorzata Porębska, e-mail: malgorzata.porebska@uke.gov.pl

Udział
w warsztatach jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów
przejazdu, ani ewentualnego noclegu uczestnika. Liczba miejsc jest
ograniczona – maksymalnie 4 osoby od jednego wnioskodawcy/beneficjenta.

Szczegółowa agenda warsztatów znajduje się w formularzu zgłoszeniowym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach!

7 wniosków w II rundzie 3. naboru 1.1 PO PC

Jak informuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa (link), w zakończonej w środę “dogrywce” naboru 3 działania 1.1 PO Polska Cyfrowa złożonych zostało 7 wniosków na 3 obszarach: nyskim, opolskim i krakowskim.
CPPC nie podaje nazw wnioskodawców, natomiast z dostępnych informacji prasowych (portal Telko.in) wynika, że INEA złożyła aplikacje na wszystkich obszarach. Jeśli wśród pozostałych wnioskodawców znajdują się mali lub średni operatorzy, to życzymy im powodzenia!

KIKE na VII posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego IF PO PC  

W dniu 24 stycznia przedstawiciel KIKE Piotr Wiąckiewicz wziął udział w pierwszym w tym roku posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego Instrumentów Finansowych PO PC, czyli ciała złożonego z przedstawicieli administracji publicznej, instytucji finansowych i rynku, mającego za zadanie konsultowanie wydatkowania środków PO Polska Cyfrowa, kierowanych do ISP w postaci pożyczek i gwarancji.
W pierwszej części spotkania reprezentanci Alior Banku, TISE oraz BGK podsumowali stan wdrażania pożyczek szerokopasmowych. Na chwilę obecną do operatorów w postaci podpisanych umów trafiło niemal 50 mln zł; średnia wartość pożyczki wynosi od 1,7 do 2,5 mln zł, co wydaje się odpowiadać możliwościom operatorów. Przypomnijmy, że ta wielkość odzwierciedla również wysokość inwestycji dotacyjnych z działania 8.4 PO IG, co potwierdza niejako utrzymanie skali projektów, realizowanych wcześniej.
Przedstawiciele TISE i Alior Banku omówili następnie najważniejsze trudności, z jakimi spotykają się ze strony wnioskodawców, a także wprowadzone w ostatnich miesiącach ułatwienia w pozyskiwaniu środków. Należy przy tym podkreślić i powtórzyć, że obaj pośrednicy finansowi pomimo dysponowania środkami publicznymi, są zobligowani do stosowania się do reguł oceny ryzyka finansowego i zabezpieczeń; fakt realizacji zadań quasi-publicznych przez podmioty prywatne nie zwalnia ich z obowiązków, narzuconych prawem bankowym.
Równocześnie jednak, w toku dyskusji, ze strony rynku padło wiele argumentów i przykładów, wskazujących na istniejące w dalszym ciągu niedociągnięcia w zakresie procedowania wniosków pożyczkowych; dalsze konsultacje w tej sprawie, zarówno z pośrednikami finansowymi, jak BGK, planowane są na luty.
W dalszej części spotkania omówiono nowy instrument finansowy, tj. gwarancje bankowe, który uruchomiony ma zostać przez banki komercyjne na mocy umów z BGK do końca czerwca. Na tą chwilę podpisano 2 umowy z bankami komercyjnymi, a planuje się podpisanie kolejnych 2. O postępach w tej ważnej tematyce będziemy informować na bieżąco, niemniej jednak należy się spodziewać, że będzie to istotne narzędzie wsparcia inwestycji szerokopasmowych, na które strona publiczna zakontraktowała ponad 400 mln zł.

MC zaprasza na szkolenia Akademii Inwestycji Szerokopasmowych

Informujemy, że w grudniu odbędą się kolejne szkolenia organizowane w ramach Akademii Inwestycji Szerokopasmowych – projektu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, którego celem jest usprawnienie procesów związanych z wydawaniem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych działań podmiotów publicznych towarzyszących inwestycjom w sieci szerokopasmowe oraz przybliżenie rozwiązań prawnych i dobrych praktyk w tym zakresie.
Nadchodzące terminy szkoleń:

Zajęcie pasa drogowego i budowa kanałów technologicznych:

14 stycznia 2019 r. – Częstochowa, Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, godz. 9:00-16:15
16 stycznia 2019 r. – Opole, Urząd Miasta Opola, godz. 8;15-15:30
18 stycznia 2019 r. – Gliwice, Urząd Miejski w Gliwicach, godz. 9:00-16:15
22 stycznia 2019 r. – Legnica, Urząd Miasta Legnica, godz. 9:00-16:15

Koordynacja robót budowlanych, dostęp do infrastruktury technicznej oraz Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacyjnych (PIT):

15 stycznia 2019 r. – Częstochowa, Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, godz. 9:00-16:15
17 stycznia 2019 r. – Opole, Urząd Miasta Opola, godz. 8;15-15:30
21 stycznia 2019 r. – Gliwice, Urząd Miejski w Gliwicach, godz. 9:00-16:15
23 stycznia 2019 r. – Legnica, Urząd Miasta Legnica, godz. 9:00-16:15

Budowa sieci szerokopasmowych mobilnych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii środowiskowych:

16 stycznia 2019 r. – Częstochowa, Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, godz. 9:00-16:15
17 stycznia 2019 r. – Kędzierzyn-Koźle, Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, godz. 9:00-16:15
18 stycznia 2019 r. – Opole, Urząd Miasta Opola, godz. 8;15-15:30
22 stycznia 2019 r. – Gliwice, Urząd Miejski w Gliwicach, godz. 9:00-16:15
24 stycznia 2019 r. – Legnica, Urząd Miasta Legnica, godz. 9:00-16:15

Szczegółowy program znajduje się na stronie: akademiaszerokopasmowa.pl. Szkolenia poprowadzą eksperci z specjalizujący się w zagadnieniach związanych z szeroko pojętą obsługą procesu inwestycyjnego, doradzający przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w sprawach związanych z budową infrastruktury technicznej.
Szkolenia są całkowicie bezpłatne, finansowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Po jego ukończeniu uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty zaświadczające o odbyciu szkolenia.
Aby zapisać się na szkolenie, należy zarejestrować się na stronie akademiaszerokopasmowa.pl, a następnie zapisać się na odpowiedni termin w zakładce „zapisy” lub wysłać zgłoszenie na adres kontakt@akademiaszerokopasmowa.pl

Konkurs 1.1 PO PC przedłużony do 6 lutego

Zgodnie z opublikowanym dziś na stronie CPPC komunikatem, II runda III naboru działania 1.1 PO PC została przedłużona do 6 lutego. Przypomnijmy, że runda II ograniczona jest do obszarów NUTS: opolskiego, nyskiego i krakowskiego, zwolnionych po naborze II z roku 2017.
Pełna treść komunikatu znajduje się tutaj.

Ogłoszenie II rundy w ramach trzeciego konkursu dla POPC 1.1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.) ogłasza II rundę naboru wniosków o dofinansowanie w ramach trzeciego konkursu dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
CPPC Ogłoszenie II rundy trzeciego naboru wniosków w ramach POPC 1.1

„Optymalizacja projektów i obowiązki beneficjentów” Warsztaty UKE – ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

Urząd Komunikacji Elektronicznej, instytucja o charakterze specjalistycznym w osi I Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zaprasza wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC na warsztaty „Optymalizacja projektów i obowiązki beneficjentów”.

Warsztaty odbędą się 24 października 2018 r., w Leonardo Royal Hotel Warsaw, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa.

Uczestnicy warsztatów „Optymalizacja projektów i obowiązki beneficjentów” będą mieć okazję do zapoznania się m.in. z praktycznymi aspektami dostępu hurtowego, najbardziej istotnymi zapisami umów, zasadami wymiany punktów adresowych i możliwością rozbudowy sieci oraz zasadami dotyczącymi przygotowania beneficjentów do kontroli sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach POPC. Podczas warsztatów zostanie zaprezentowane również narzędzie służące przeprowadzaniu Testów Margin Squeeze dla sieci POPC.

Warsztaty poprowadzą eksperci z Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz przedstawiciele Ernst & Young Sp. z o.o. Business Advisory Sp. k.
Zapisy na warsztat będą prowadzone w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy od 8 października do 19 października do godz. 15.00. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. 

Formularz rejestracyjny „Optymalizacja projektów i obowiązki beneficjentów”
 
Kontakt w sprawach organizacyjnych: Agnieszka Witecka, e-mail: agnieszka.witecka@uke.gov.pl
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu, ani ewentualnego noclegu uczestnika. Liczba miejsc jest ograniczona – maksymalnie 4 osoby od jednego wnioskodawcy/beneficjenta.

Szczegółowa agenda warsztatów znajduje się w formularzu zgłoszeniowym.
 

Warsztaty z działania 1.1 POPC – UKE, CPPC, Instytut Łączności

Urząd Komunikacji Elektronicznej przy współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Instytutem Łączności zaprasza na bezpłatne warsztaty z działania 1.1 POPC.

Na warsztatach zostaną omówione następujące tematy:

– Optymalizacja projektów – wymiana punktów adresowych, rozbudowa sieci i nowe możliwości wyszukiwarki infrastruktury i usług
– Najistotniejsze zapisy umowy z Beneficjentem
– Wymagania techniczne dla sieci POPC w III naborze I osi POPC
– Praktyczne aspekty dostępu hurtowego do sieci POPC – UKE.

Termin 20 czerwca 2018 roku.

Więcej informacji na stronie UKE.

Wykaz placówek Alior Banku obsługujących pożyczki szerokopasmowe

Informujemy, że w efekcie prowadzonych konsultacji i uwag ze strony środowiska, Alior Bank udostępnił wykaz placówek, które zajmują się wdrażaniem pożyczek szerokopasmowych, wraz z numerami telefonu do doradców ds. klienta biznesowego. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:8ff4a46c-5146-4fd7-8092-973a4d2ed372/oddzialy-oferujace-pozyczke-szerokopasmowa.pdf Równocześnie przypominamy adres strony Alior Banku, dedykowanej produktowi dla ISP:https://www.aliorbank.pl/przedsiebiorstwa/fundusze-unijne-dla-przedsiebiorstw/pozyczka-szerokopasmowa.htmlPod w/w linkiem publikowane będą dalsze dokumenty i wytyczne dla wnioskodawców. KIKE jest obecnie w trakcie konsultowania nowych wariantów załączników do wniosków kredytowych, które pozwolą jeszcze lepiej dopasować pożyczki szerokopasmowe do potrzeb operatorów. 

Nabór III POPC 1.1 przedłużony!

Z przyjemnością informujemy, że działania KIKE przyniosły skutek w postaci przedłużenia trwającego naboru III działania 1.1 PO PC o 3 tygodnie. W dniu wczorajszym Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło, że nowy termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 11 maja 2018 roku. Dziękujemy CPPC za podjęcie tej decyzji, która jest efektem zgłaszanego m.in. przez Izbę zapotrzebowania operatorów w tym zakresie, które wyraziliśmy pismem skierowanym do CPPC wspólnie ze Stowarzyszeniem MEDIAKOM 15 marca.
Po więcej informacji dotyczących naboru III (m.in. na stoisku informacyjnym CPPC) zapraszamy tradycyjnie na XXII Konferencję KIKE, która startuje już 10 kwietnia w Warszawie!

Dodatkowe szkolenie CPPC dla wnioskodawców 1.1 PO PC – 12 marca

W związku z licznymi zapytaniami, KIKE zwróciła się do CPPC z prośbą o zorganizowanie dodatkowego szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców naboru III działania 1.1. Termin szkolenia wyznaczony został na poniedziałek 12 marca. Więcej informacji znajduje się pod linkiem
https://cppc.gov.pl/warsztaty-dla-potencjalnych-wnioskodawcow-w-ramach-dzialania-1-1-popc-3/
Zachęcamy do zapisów oraz wypełniania ankiety, identyfikującej tematy będące przedmiotem szczególnego zainteresowania ISP:
https://goo.gl/forms/RVvxAGu11SPPqtlI2

Interpretacja Min. Rozwoju dotycząca braku możliwości dzierżawy sieci od spółek powiązanych w 1.1 PO PC

W związku z wpływającymi do Izby zapytaniami operatorów dotyczącymi możliwości wykorzystania infrastruktury przedsiębiorstw powiązanych przez spółki celowe, powoływane w celu realizacji projektów naboru III PO PC 1.1, zwróciliśmy się z zapytaniem w tej sprawie do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Niektórzy PT zamierzają aplikować w konkursie za pośrednictwem spółek celowych, posiadających jako udziałowców 2-4 ISP. Jest to dla nich jedyny sposób dostępu do dotacji z uwagi na wielkość obszarów, a przy tym pozwala potencjalnie na zwiększenie efektywności kosztowej z uwagi na możliwość wykorzystania sieci kilku PT, obecnych na danym terenie. Ze szkoleń UKE (np. w X 17 w Katowicach) wynika, że ewentualne dublowanie przebiegów będzie mocno sprawdzane w bieżącymkonkursie z uwagi na m.in. obowiązki wobec KE.Tymczasem zgodnie z obecnym stanem prawnym nie jest możliwe wykorzystywanie przez SPV infrastruktury udziałowców (np. poprzez dzierżawę), ponieważ byłoby to łamanie zasady konkurencyjności, wynikającej z rozdz. 6.5.2 pkt 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności: “W przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo”. Na wysłane w tej sprawie zapytanie, w którym odnosiliśmy się do możliwości ewentualnego wyrażenia zgody przez MIiR na udzielenie takiego zamówienia, otrzymaliśmy następującą odpowiedź:“Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (sekcja 6.5.2), IZ może wyrazić zgodę na wyłączenie zakazu umożliwienia podmiotowi powiązanemu wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym przez przedsiębiorcę, z którym podmiot ten jest powiązany. Nie oznacza to jednak wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia danemu podmiotowi powiązanemu, gdyż wybór wykonawcy musi zostać dokonany zgodnie z procedurą opisaną w Wytycznych. Istotne jest to, że zgoda taka dotyczy wyjątkowej sytuacji – tylko w przypadku, w którym jest to uzasadnione ze względu na specyfikę projektu lub typ beneficjenta.Przytoczony opis sytuacji nie wyczerpuje przesłanek do uznania specyfiki naboru/projektu uzasadniającej zastosowanie opisanego rozwiązania. Projekty I osi POPC są i mogą być realizowane przez wielu przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Poza tym firmy powiązane z danym operatorem nie są wykluczone z prawa ubiegania się o dostęp do innych zamówień branżowych i mogą brać udział w postępowaniach przeprowadzanych przez innych przedsiębiorców, z którymi nie są powiązani”. Oznacza to, iż brak jest możliwości kwalifikowania wydatków, związanych z dzierżawą infrastruktury od podmiotów powiązanych; jeśli koszty takie pojawią się w projekcie, powinny zostać uznane za niekwalifikowalne. 
 

Warsztaty dla wnioskodawców III naboru 1.1 POPC – podsumowanie

W dniu 6 lutego w siedzibie CPPC w Warszawie odbyło się kolejne szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców III konkursu działania 1.1 PO PC. Poniżej prezentujemy podsumowanie najważniejszych informacji:– zgodnie ze wcześniejszymi komunikatami, podawanymi m.in. na XXI Konfernecji KIKE, potwierdzono iż najpewniej będzie to ostatni nabór wniosków w tym działaniu,– w wyniku nowelizacji ustawy wdrożeniowej nastąpiły pewne ułatwienia w przygotowaniu dokumentacji konkursowej: brak jest obowiązku przedkładania zaświadczeń publicznie dostępnych, takich jak o nadaniu numerów NIP, REGON, RPT oraz CEIDG,– pozostała część procedury aplikacyjnej pozostaje bez zmian w stosunku do II konkursu: wnioski w formacie PDF i XML, wygenerowane na stronie CPPC, należy składać z podpisami kwalifikowanymi poprzez aplikację on-line,– wykaz i forma załączników uległy kosmetycznym tylko zmianom: np. w zał. 4 dodano nowe funkcjonalności, ułatwiające wypełnienia formularza zasięgów oraz generowanie map w QGIS,– schemat logiczny sieci wyodrębniono jako osobno załącznik do studium wykonalności,– zgodnie z Regulaminem konkursu wydłużono czas na podłączenie placówek oświatowych do budowej sieci – na 20 m-cy dla 80% placówek oraz 26 m-cy na pozostałe 20%,– podkreślono ponownie konieczność optymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury, w tym sieci RSS – będzie to szczegółowo badane przez ekspertów UKE i może prowadzić do zakwestionowania niektórych kosztów,– limit kosztów na IRU podwyższono do 10% kosztów kwal.,– bez zmian pozostaje istotne kryterium, zgodnie z którym badane jest czy wartość 60% wkładu własnego w kosztach wszystkich złożonych przez Wnioskodawcę w danym naborze projektów, nie przewyższa wartości kapitału własnego przedsiębiorstwa – w przeciwnym razie pojawia się konieczność przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci bezwarunkowej promesy kredytowej,– przypomniano o możliwości zastosowania mechanizmu monitorowania i wycofania pomocy, grożącego potencjalnie obniżeniem kwoty dotacji w przypadku stwierdzenia generowania przez projekt nadmiernych przychodów. Mechanizm ten ma jednak potencjalne zastosowanie wyłącznie w przypadku projektów o wartości dofinansowania powyżej 10 mln euro,– szczegółowo omówiono zasady stosowania wkładu niepieniężnego jako możliwości wykazania części wkładu własnego do projektu – chodzi tu o zastosowanie na potrzeby projektu części środków trwałych i sieci wnioskodawcy, które 1) nie zostały sfinansowane z środków publicznych, 2) zostaną wykorzystane bezpośrednio w celu osiągnięcia rezultatów projektu. Podkreślamy przy tym, iż z możliwości tej nalezy korzystać z zachowaniem ostrożności, gdyż brak jest możliwości uzyskania potwierdzenia ze strony CPPC dla przyjętej metodyki wyliczania wartości wkładu niepieniężnego przed złożeniem WoD,– na końcu szkolenia Alior Bank przedstawił obecną sytuację w zakresie wdrażania pożyczek szerokopasmowych i plany na przyszłość, przede wszystkim w związku z tzw pożyczką płynnościową, o której pisaliśmy w ub. tyg. W razie dalszych pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem KIKE.

Wyniki ankiety de minimis i jej znaczenie

W styczniu poprosiliśmy członków Izby o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej stopnia wykorzystania pomocy de minimis. Poniżej przedstawiamy jej wyniki.
Ankieta została rozesłana w ramach przygotowań do intensywnych konsultacji z sektorem publicznym i finansowym, jakie Zarząd KIKE odbył w dniach 29-31.01. 2018. Kwestia ewentualnego wykorzystania limitu pomocy de minimis (przypomnijmy – maks. 200 tys. euro w ciągu bieżącego roku i dwóch poprzednich lat kalendarzowych) ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia możliwości optymalnego wykorzystania instrumentów finansowych PO PC przez operatorów telekomunikacyjnych, jako że najlepsze warunki uzyskać można właśnie przypisując uzyskane wsparcie do schematu pomocy de minimis.
Przedmiotem ubiegłotygodniowych rozmów było na ile firmy wykorzystały dostępny limit, a co za tym idzie na ile stanowi to barierę w aplikowaniu o pożyczki szerokopasmowe lub planowane na 2 półrocze 2018 gwarancje bankowe. Fakt realizacji przez niektórych operatorów projektów 1.1 PO PC oraz zużycia limitu pomocy na inne cele (np. tworzenie stanowisk pracy, pomoc z PUP itp.) mógł okazać się poważnym utrudnieniem dla branży w dostępie do proponowanych jej narzędzi. Wyniki przeprowadzonej ankiety zaprzeczają jednak takiemu twierdzeniu.
Uzyskaliśmy 43 odpowiedzi na pytanie „Czy Pani/a firma korzystała w ciągu ostatnich 3 lat z pomocy de minimis?”, z czego:
– 28 odpowiedzi pozytywnych (65,1%),
– 15 odpowiedzi negatywnych (34,9%).
Osoby, które udzieliły odpowiedzi twierdzącej, poprosiliśmy dodatkowo o wskazanie kwoty uzyskanej pomocy. Średnia uzyskanych wyników to 32,5 tys. euro, a zatem niewiele ponad 16% limitu. Należy podkreślić, iż średnia ta zawyżana jest istotnie przez 3 odpowiedzi, wskazujące na bardzo wysokie kwoty uzyskanej pomocy (odpowiednio: 150 tys., 170 tys. i 190 tys. euro); mediana z 28 wskazań wynosi natomiast 10 tys. euro, a zatem 5% limitu.
Konkludując można przyjąć na podstawie uzyskanych wyników, iż dla zdecydowanej większości przedsiębiorstw wykorzystanie limitu pomocy de minimis nie stanowi bariery w korzystaniu z instrumentów finansowych PO PC. Zastrzec należy jednak dwa wyjątki:

Wykorzystanie limitu będzie zapewne rosnąć w kolejnych latach z uwagi na większą liczbę udzielanych pożyczek i/lub gwarancji oraz realizację projektów dotacyjnych 1.1 PO PC,

Problem ten dotyczy przede wszystkim największych operatorów z sektora MŚP, którzy poczynili największe inwestycje w ostatnich kilku latach, zatem dla nich, jako najaktywniejszych, może się okazać istotną barierą w dalszym wykorzystaniu IF.

W wyniku spotkania 31 stycznia w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju ustalono wspólnie z parterami publicznymi, iż w świetle uzyskanych danych nie jest kwestią priorytetową tworzenie nowych narzędzi dla ISP, które byłoby oparte na innych schematach pomocowych niż de minimis. Niemniej jednak kwestia ta będzie monitorowana w toku dalszego wdrażania instrumentów finansowych.
Wszystkim respondentom dziękujemy za sprawną i szybką reakcję na rozesłaną ankietę, dzięki czemu byliśmy w stanie dostarczyć stronie publicznej niezbędne dane statystyczne.

Konkluzje z konsultacji instrumentów finansowych PO PC – wnioski dla przedsiębiorców

Za nami tydzień intensywnych konsultacji z administracją publiczną i sektorem bankowym: w dniach 29-31.01.2018 Zarząd KIKE odbył szereg spotkań, których wyniki przedstawiamy poniżej.
Jeśli chodzi o Alior Bank to omówiono szczegółowo doświadczenia z pierwszych miesięcy wdrażania pożyczek szerokopasmowych. Spośród 30 złożonych wniosków do dnia dzisiejszego podpisano 1 umowę kredytową, podczas gdy 13 wniosków uzyskało ocenę negatywną. Przedmiotem rozmów były powody tej sytuacji, wynikające przede wszystkim ze sposobu oceny zdolności kredytowej i kondycji finansowej przedsiębiorstw telekomunikacyjnych przez bank. Po części jest ona zdeterminowana sposobem prowadzenia działalności, zwłaszcza przez mniejszych przedsiębiorców, nie będących na pełnej księgowości, którzy mniejszą wagę przykładają do stałego dbania o dobre wyniki w KPiR za każdy okres rozrachunkowy. Wiele z firm znajduje się także w trakcie przekształcania formy prawnej na spółki z o.o. Równocześnie dość sztywne zasady, jakimi zobligowany jest posługiwać się Alior Bank, utrudnia pozytywną ocenę niektórych przypadków, nawet w sytuacji posiadania przez przedsiębiorstwo dużego majątku i utrzymywania płynności finansowej.
Ustalono, iż w tej kwestii po obu stronach musi zostać wykonana praca: zarówno „edukacyjna” po stronie firm, jak i pewna ewolucja podejścia po stronie banku i lepsze dopasowanie kryteriów oceny do specyfiki branży. Alior Bank zobowiązał się do opracowania zestawienia powodów negatywnych ocen w/w 13 projektów; wyniki te posłużyć powinny lepszemu przygotowaniu ISP do dalszego procesu aplikacyjnego, tym bardziej, że sprawozdania finansowe za rok 2017 powinny stać się okazją do wykazania lepszych danych finansowych do oceny zdolności kredytowej. Planowane jest szkolenie dla przedsiębiorców w tym zakresie z udziałem Banku; o szczegółach będziemy informować wkrótce.
Dodatkowo uzyskaliśmy potwierdzenie, iż w marcu-kwietniu 2018 Alior Bank planuje uruchomienie nowego produktu, nazywanego roboczo „pożyczką płynnościową”, jako uzupełnienie do pożyczek szerokopasmowych i dotacji 1.1 PO PC. Służyć ona ma finansowaniu np. VAT i kosztów niekwalifikowalnych (np. urządzeń abonenckich).

Ze spotkań ze stroną rządową, przy udziale sektora finansowego (Bank Gospodarstwa Krajowego, Związek Banków Polskich, Alior Bank) wyłania się natomiast następujący obraz sytuacji:
– w najbliższym czasie planowane jest podpisanie umowy BGK z TISE (Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych), które w toku II przetargu na wybór pośredników finansowych IF PO PC wnioskowało o pulę 20 mln zł na pożyczki szerokopasmowe. Udział TISE w projekcie z pewnością poszerzy wachlarz dostępnych produktów, tym bardziej, że Towarzystwo nie jest bankiem, nie podlega zatem tak rygorystycznym zasadom w zakresie prawa bankowego, jak Alior. Uruchomienia środków należy spodziewać się wiosną,
– rozpatrywane jest zwiększenie alokacji dostępnej Alior Bankowi na udzielanie pożyczek szerokopasmowych, co powinno również znacząco rozwinąć możliwości akcji kredytowej dla ISP,
– pod koniec b.r. planuje się uruchomienie gwarancji bankowych w schemacie pomocy de minimis, które za pośrednictwem banków komercyjnych przyznawać będzie BGK,
– wykorzystanie przez branżę telekomunikacyjną limitu pomocy de minimis nie powinno w większości przypadków stanowić bariery w wykorzystaniu pożyczek szerokopasmowych na optymalnych warunkach jeśli idzie o oprocentowanie i udział własny.
W świetle tak zarysowanej sytuacji, tj.
– niewielkiego wykorzystania dostępnej w Alior Banku alokacji,
– możliwości jej znacznego zwiększenia w kolejnych miesiącach,
– możliwości wykorzystania doświadczeń pierwszych projektów,
– okazji do wykazania się lepszymi wynikami finansowymi za rok 2017,
– planowanym poszerzeniem wachlarza IF na pożyczki TISE
Rekomendujemy członkom KIKE i innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dalsze ubieganie się o dostępne instrumenty finansowe, ponieważ – wbrew obiegowym informacjom – do rozdysponowania pozostaje duża ich część.

Tematyka ta stanowić będzie istotny element dalszych działań KIKE oraz XXII Konferencji KIKE. Zapraszamy do kontaktu w razie dalszych pytań!

KIKE na posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego Instrumentów Finansowych POPC

Pomiędzy 29 a 31 stycznia 2018 Zarząd KIKE odbył szereg spotkań z partnerami publicznymi i Alior Bankiem, które dotyczyły skutecznego wdrażania pożyczek szerokopasmowych.
Pierwsze ze spotkań miało miejsce 29.1 w siedzibie Izby w Warszawie; gościliśmy na nim przedstawicieli Alior Banku, odpowiedzialnych za produkty dla ISP. Omawiano przede wszystkim doświadczenia, zebrane w toku 4 miesięcy istnienia programu, w tym kluczowe bariery dotyczące efektywnego wykorzystania dostępnych środków przez operatorów telekomunikacyjnych. Ze strony KIKE przedstawiono wyniki ankiety, przeprowadzonej w grudniu 2017 przez stronę internetową i newsletter Izby, a dotyczącej percepcji oferty banku przez klientów.
Drugie ze spotkań odbyło się 30 stycznia w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – było to posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego Instrumentów Finansowych PO PC, do którego to gremium KIKE staraniem Zarządu została zaproszona pod koniec 2017 roku. W spotkaniu brali udział także przedstawiciele: BGK, UKE, CPPC oraz Ministerstwa Cyfryzacji, a także Alior Banku, którzy zaprezentowali szczegółowe dane statystyczne dotyczące stanu wdrażania pożyczek szerokopasmowych. Wynika z nich, iż spośród 30 złożonych jak dotąd wniosków na kwotę 80 mln zł:
– podpisano 1 umowę kredytową o wartości 8 mln zł,
– 3 kolejne wnioski przeszły pozytywnie ocenę zdolności kredytowej i oczekują na podpisanie umowy (łącznie na 8,5 mln zł),
– 13 wniosków na 28 mln zł jest w trakcie oceny i/lub kompletowania dokumentacji,
– 13 wniosków na 35 mln zł zostało odrzuconych przez bank.
Przedmiotem długiej dyskusji były powody tak dużej ilości negatywnych ocen. Należą do nich przede wszystkim brak zdolności kredytowej po stronie wnioskodawców, wynikający z dość konserwatywnej polityki sektora finansowego, która nie zawsze uwzględnia specyfikę branży telekomunikacyjnej, zwłaszcza wśród mikro i małych firm, nie działających na pełnej księgowości. Na wniosek KIKE Alior Bank zobowiązał się do przygotowania zestawienia najważniejszych powodów odrzuceń – będą one przedmiotem dalszych analiz i konsultacji. Planuje się też przeprowadzenie wspólnego szkolenia (KIKE-Alior Bank) dla członków Izby w zakresie skutecznego aplikowania o pożyczki, z uwzględnieniem doświadczeń ostatnich miesięcy.
Ostatnie z cyklu spotkań miało miejsce w środę 31 stycznia, również w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oprócz przedstawicieli KIKE wzięli w nim udział: CPPC, UKE, BGK oraz MC. Spotkanie to, organizowane poza ramami standardowych konsultacji na linii administracja publiczna – przedsiębiorcy, poświęcone było kwestii wykorzystania limitu pomocy de minimis jako potencjalnej bariery we wdrażaniu instrumentów finansowych. Przypomnijmy: najlepsze warunki pożyczek szerokopasmowych możliwe są do uzyskania w oparciu o schemat pomocy de minimis, której maksymalny możliwy do wykorzystania limit w ciągu ostatnich 3 lat wynosi 200 tys. euro. W przypadku pożyczek należy też pamiętać, iż kwota pomocy de minimis nie jest równa kwocie pożyczki, lecz wyznaczana za pomocą tzw. ekwiwalentu dotacji brutto. Oznacza to, iż każda 1 złotówka pożyczki = ok. 15-20 groszy pomocy de minimis. W efekcie, przy podanych powyżej proporcjach możliwe jest ubieganie się o ok. 5 mln zł pożyczki na preferencyjnych warunkach (oprocentowanie, okres spłaty), o ile oczywiście firma nie ma wykorzystanego limitu pomocy de minimis. O szczegółowych wynikach ankiety, którą przeprowadziliśmy w styczniu, a które zaprezentowaliśmy podczas spotkani 31.1, piszemy w osobnym komentarzu. Należy jednak podkreślić, iż wskazują one, że dla zdecydowanej większości firm telekomunikacyjnych kwestia ta nie powinna być barierą w korzystaniu z pożyczek szerokopasmowych.
W spotkaniach 29.1, 30.1 i 31.1 z ramieniu Izby brali udział: Prezes Karol Skupień, Wiceprezes Konrad Baranowski oraz ekspert GRAP Piotr Wiąckiewicz.

Sprawozdanie i materiały ze szkolenia dot. zmian w ustawie wdrażającej

W dniu 29 stycznia KIKE, jako członek Komitetu Monitorującego PO PC, wzięła udział w szkoleniu dotyczącym nowelizacji tzw. Ustawy wdrażającej, która reguluje zasady przyznawania środków z funduszy UE w latach 2014-2020.

Najważniejsze zmiany, mające w zamierzeniu uprościć procedurę aplikacyjną z punktu widzenia wnioskodawcy, dotyczą następujących kwestii:
– kryteria wyboru projektów: wprowadzono pojęcie warunków formalnych, odnoszących się wyłącznie do formularza wniosku o dofinansowanie,
– rozszerzono katalog informacji, które muszą być obowiązkowo ujęte w regulaminie konkursu,
– zrezygnowano z zakazu dokonywania zmian prowadzących do istotnej modyfikacji wniosku o dofinansowanie z uwagi na niejasne znaczenie tego terminu,
– wprowadzono możliwość prowadzenia konkursu w rundach,
– dodano regulację odnoszącą się do możliwości poprawiania/uzupełniania projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie projektu,
– ograniczono możliwość żądania od wnioskodawców zaświadczeń i dokumentów,
– skrócono terminy w zakresie oceny odwołań i protestów,
– doprecyzowano kwestię możliwości dokonywania zmian w umowie o dofinansowanie
– wprowadzono zmianę polegającą na przesunięciu terminu, w którym możliwe jest złożenie wniosku o płatność bez sankcji zapłaty odsetek za nierozliczenie wniosku (dodatkowe 14 dni po upływie terminu).
– wprowadzono instytucję Rzecznika Funduszy Europejskich.
Szczegółowe informacje znajdują się w prezentacjach ze szkolenia, które dostępne są pod następującym linkiem:
https://bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl/WebSites/Authorized/MyTeams/DocumentsPage.aspx?team=96&dir=2420
Szkolenie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, a z ramienia KIKE wziął w nim udział Piotr Wiąckiewicz z GRAP.

Warsztaty dla potencjalnych wnioskodawców w ramach działania 1.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) zaprasza do udziału w warsztatach dedykowanych dla potencjalnych wnioskodawców w ramach III konkursu dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które odbędą się 6 lutego 2018 r. w siedzibie CPPC, ul. Spokojna 13a w Warszawie.
Zapisy na warsztaty prowadzone będą w formie elektronicznej na adres e-mail: KPacek@cppc.gov.pl do dnia 31 stycznia br. Przy rejestracji, prosimy o wskazanie nazwy wnioskodawcy, imion i nazwisk osób, które będą uczestniczyć w warsztatach.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Agenda

KIKE na warsztatach „Wykorzystanie infrastruktury w POPC”

      W dniu 26.10.2017 r. w Katowicach Urząd Komunikacji Elektronicznej we współpracy z CPPC i MR zorganizował dla beneficjentów i wnioskodawców działania 1.1 POPC warsztaty, dotyczące wykorzystania w realizowanych już i planowanych do złożenia projektach istniejącej infrastruktury szerokopasmowej, zwłaszcza sieci RSS. Kwestia wykorzystania istniejącej infrastruktury wynika z Wytycznych UE ws stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych (z 2013 roku) oraz z zapisow SzOP POPC. Wynika z nich, że budowa sieci dystrybucyjnych i szkieletowych w inwestycjach POPC możliwa jest wyłącznie w przypadkach, gdy wydatki takie są niezbedne,a przy tym brak jest konieczności/możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury. Zapisy w tym zakresie zawarto też w zasadach kwalifikowalności wydatków (ograniczenie kosztów dzierżawy elementów pasywnych do 10% kosztów projektów, a IRU do 5%).
     Przedstawiciele CPPC i UKE podkreślali, iż niezbędne jest weryfikowanie przez beneficjentów możliwości wykorzystania sieci RSS, także w trakcie realizacji inwestycji. Kształt projektów 1 i 2 naboru 1.1 POPC zakładał pewną elastyczność, np. w zakresie możliwości wymiany do 15% PA podłączanych na danym obszarze. Równocześnie elastyczność ta nakłada na operatorów obowiązek badania poprawy jakości ofert RSS, aby uniknąć dublowania części magistralnych. W latach 2016 i 2015 brak było bowiem korzystnych ofert RSS; sytuacja ta uległa w niektórych regionach zmianie w ostatnich miesiącach, co należy uwzględnić w toku budowy sieci. CPPC będzie bowiem to badać i może odmówić uznania kwalifikowalności kosztów, powielających przebiegi RSS, co może wiązać się z nakładaniem na beneficjentów korekt finansowych wraz z odsetkami.
      Zwracamy więc Waszą uwagę na takie ryzyko. W przypadku zastosowania oferty RSS dopuszczalna jest modyfikacja projektu, wykorzystując do tego celu wspomniane koszty na dzierżawę infrastruktury i IRU. Jednocześnie, z uwagi na atrakcyjniejsze oferty RSS, w nadchodzącym 3 naborze 1.1 POPC trzeba będzie zwracać większą uwagę na aspekt wykorzystania istniejącej infrastruktury i ofert RSS; niestosowanie się do tego wymogu oznaczać będzie konieczność szerokich uzasadnień. W toku rozmów pojawił się też kluczowy problem, związany z dalszym losem RSS po zakończeniu okresów trwałości i ewentualnej ich sprzedaźy innym podmiotom, w tym także dużym telekomom, które łączyć będą (w przeciwieństwie do obecnych RSS) działalności hurtową i detaliczną. Niestety, w chwili obecnej brak jest jednoznacznego stanowiska strony publicznej na taką ewentualność.
W spotkaniu wziął udział Piotr Wiąckiewicz z GRAP KIKE.

Loading

Kategorie wiadomości

Archiwum

PROFILE IZBY KIKE

Bitnami