W dniu 26 sierpnia 2016 roku KIKE przesłało do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko ws. projektu zmian rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Po raz kolejny zostały zaakcentowane nasze wątpliwości w zakresie przeznaczania środków finansowych POPC na sto procent szkół i placówek oświaty, znajdujących się na obszarze realizowanych przez beneficjentów inwestycji. KIKE zasugerowało również rozważenie możliwości wskazania wymogu podłączania szkół światłowodem wprost w treści ww. rozporządzenia.

Pełna treść stanowiska znajduje się tutaj.