KIKE – Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej istnieje od 2008 roku, kiedy grupa lokalnych operatorów z całej Polski postanowiła zawiązać formalną współpracę pod postacią izby gospodarczej, celem której jest wspieranie rodzimego rynku telekomunikacyjnego w sektorze MŚP. Zrzeszamy lokalnych operatorów telekomunikacyjnych, świadczących usługi w technologii Fiber, Ethernet i WiFi a także dostawców usług i produktów dla branży ICT współpracujących z członkami Izby.
 
Firmy pod egidą KIKE budują konkurencyjną ofertę rynkową usług związanych z Internetem, telewizją  IPTV, telefonią cyfrową VoIP oraz z nowoczesnymi usługami wykraczającymi poza standardowe triple-play. KIKE, jako izba gospodarcza, skupia się na wspieraniu merytorycznym, prawnym i lobbingowym środowiska operatorów, nie jest instytucją biznesową ukierunkowaną na inwestycje i zysk.
 

W jaki sposób pomagamy operatorom? 

Naczelną ideą Izby jest stworzenie jednolitego frontu w stosunku do wszystkich zjawisk i stron, z którymi operatorzy sieci ethernetowych mają na co dzień do czynienia, w szczególności: 
– uregulowań prawnych,
– developerów i administracji osiedlowych,
– dostawców sprzętu i usług,
– dostawców sygnału TV i łącz telefonicznych,
– podejmowanie wspólnych działań marketingowych mających przekonać klientów do nowych technologii oferowanych przez sieci ethernetowe (np. IPTV, VOIP).
 

Wypracowujemy rozwiązania, które pomagają wielu operatorom w prowadzeniu działalności telekomunikacyjnej. 

 

Reprezentacja interesów Operatorów Telekomunikacyjnych sektora MŚP

Izba KIKE bierze aktywny udział w dialogu z szeroko pojęta administracją publiczną. Celem jest lobbing na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Spośród sukcesów warto wymienić ogromny wpływ Izby (szczególnie Grupy Roboczej ds. Administracji  Publicznej – GRAP – działającej w KIKE) na obraz PO IG 8.4, dzięki czemu wielu operatorów pozyskało nawet kilkumilionowe dotacje UE na budowę nowoczesnych sieci światłowodowych. Prowadzimy również dyskusję w sprawie udziału lokalnych ISP w POPC.

 

Wzorce umów telekomunikacyjnych i pomoc prawna

Izba KIKE przygotowuje dla zrzeszonych operatorów  poradniki prawne, wzorce umów i inne opracowania. KIKE wyraża opinie w sprawach istotnych dla środowiska – w sumie powstało już ponad tysiąc opinii i stanowisk skierowanych do instytucji lub organów administracji publicznej (wybrane można zobaczyć na stronie GRAP). KIKE realizuje również spotkania robocze (poza konferencjami KIKE), na których operatorzy mają okazję porozmawiać i poruszyć istotne kwestie z przedstawicielami administracji publicznej i instytucji związanych z branżą telekomunikacyjną w Polsce.

Konferencje KIKE – spotkaj się z operatorami!

Dwa razy w roku organizujemy dużą konferencję (wiosną i jesienią), na której warto spotkać się z operatorami, dostawcami technologii i usług szerokopasmowych oraz zaproszonymi gośćmi specjalnymi (m.in. z przedstawicielami administracji publicznej). Konferencje KIKE to okazja do wymiany doświadczeń, do udziału w panelach dyskusyjnych, szansa na wyłapanie nowości i aktualności.

 

Zapraszamy, dołącz do nas i buduj razem z nami swój telekomunikacyjny biznes. Razem możemy więcej!