fbpx

Kategoria: Wiadomości

11 Forum Gospodarcze TIME – Sieci 5G dla przemysłu 4.0

Jako współorganizator 11 Forum Gospodarczego Time, zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Już 4 marca w Warszawie rozmawiać będziemy o rozwoju sieci 5G, cyberbezpieczeństwie, sztucznej inteligencji w przemyśle, platformacha danych B2B oraz oczywiście o budowie sieci światłowodowych. Organizatorem Forum Gospodarczego TIME  jest Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KiGEiT).

Nowości w pożyczkach szerokopasmowych Alior Banku

Wstępna ocena zdolności kredytowej bez składania wniosku, większa elastyczność w zakresie zabezpieczeń, ciąg dalszy pożyczek płynnościowych, nowa pula środków dla ISP – to niektóre z udoskonaleń produktów finansowych, jakie od prawie 2 lat wdraża Alior Bank.
Szczegółowe informacje dostępne są w artykule serwisu Telko.in: https://www.telko.in/pozyczka-szerokopasmowa-w-alior-banku-coraz-prostsze-procedury,0

Nowy numer KIKE#NEWS 2/2018

Najnowsze wydanie czasopisma izbowego KIKE#NEWS już dostępne w wersji PDF.
W numerze między innym:

podsumowanie 10-lecia działalności Izby KIKE,
wniosek KIKE o uregulowanie dostępu do podbudowy słupowej,
raport o dostępie do nieruchomości Lasów Państwowych,
ustawa o cyberbezpieczeństwie i jej znaczenie,
opłaty za zajęcie pasa drogowego,
wywiad z wiceprezes TISE SA,
rynek płatnej telewizji w Polsce,
Internet Rzeczy – co to takiego?
patchcord ze składanym złączem,
goście XXIII Konferencji KIKE.

Zapraszamy do lektury tutaj!

NOWI CZŁONKOWIE KIKE

Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej  w dniu 26 listopada 2018 r. Uchwałą nr ZA2018/XI/1 przyjął w poczet członków Izby:
1. ENTER T&T Sp. z o.o., Pl. Andersa 7 61-894 Poznań
2. EASYNET.PL Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 2a lok 45 06-500 Mława
3. MULTINET24 Sp. z o.o., ul Krótka 2 39-200 Dębica
4. TOMKÓW Sp. zo.o., ul. Kościelna 2 58-410 Marciszów
5. ALT-KOM Sp. z o.o., Nienadowa 12, 37-750 Dubiecko
Serdecznie witamy w KIKE!

KIKE Safe ze Świadectwem Bezpieczeństwa

KIKE Safe uzyskała Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II-go stopnia do klauzuli Ściśle Tajne.
Certyfikacja była procesem niezbędnym do tego, aby spółka KIKE Safe mogła rozpocząć świadczenie usług i wspierać członków KIKE w zakresie realizacji obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Informacje o tym, jak można przystąpić do projektu KIKE Safe oraz jak z niego korzystać w praktyce przekażemy Państwu w listopadzie, na najbliższej Konferencji KIKE w Kielcach

Pierwsze posiedzenie Zarządu

23 czerwca w siedzibie KIKE odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu w nowym składzie. W programie posiedzenia znalazły się m.in. ukonstytuowanie Zarządu w nowym składzie, wybór wiceprezesa Zarządu i dyrektora Biura Izby, zapoznanie się nowych Członków Zarządu z pracą Izby, jej zadaniami i obowiązkami, a także podział obowiązków oraz kilka punktów związanych z funkcjonowaniem organizacji w przyszłości.
 
Na posiedzeniu Zarządu obecni byli wszyscy członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także prezes KIKE Events.
 
Zarząd został ukonstytuowany w następującym składzie :

• Piotr Marciniak – Prezes Zarządu
• Andrzej Owczarek – Wiceprezes Zarządu
• Anna Stec – Członek Zarządu, Dyrektor Biura Izby
• Łukasz Biedroński – Członek Zarządu
• Grzegorz Giecko – Członek Zarządu
• Radosław Kojdecki – Członek Zarządu

 
Poza Członkami Zarządu w pracę Izby zaangażowani są etatowi pracownicy Izby oraz KIKE Events w biurze w Warszawie:
– Małgorzata Osińska,
– Sylwia Jagielska,
– Klaudia Latosik
– Iga Kolinko
– Agnieszka Kuźnicka
oraz w ramach działającego w Tychach biura KIKE Events Adam Raszka i Mariusz Waniczek. 
 
Ze względu na fakt, iż Iga Kolinko i Agnieszka Kuźnicka wkrótce opuszczą zespół KIKE, zdecydowano o naborze w ich miejsce dwóch pracowników do biura w Warszawie oraz jednego pracownika do biura KIKE Events w Tychach. Zachęcamy do przesyłania tej informacji potencjalnym kandydatom na te stanowiska.
 
Omówiono kilka spraw technicznych (m.in. funkcjonowanie systemów informatycznych) a także zapoznano nowych członków Zarządu z pracami Grup Roboczych:
– GRAP – Grupa Robocza do spraw kontaktów z Administracją Publiczną 
– GRTV – Grupa Robocza do spraw TV
Nowi członkowie Zarządu zwrócili uwagę na małą wiedzę w środowisku (nie tylko członków KIKE) o działaniach Grup Roboczych a w szczególności o osiągniętych sukcesach, które jak się okazuje są spore. Zdecydowano o poprawieniu w przyszłości sposobu komunikowania o działaniach, próbie wykorzystaniu nowoczesnych środków przekazu oraz uproszczeniu formy. Szczegóły będą omawiane na następnym posiedzeniu Zarządu.
 
Zaprezentowane na Zarządzie sprawozdanie z realizacji budżetu do końca maja 2016 wykazuje 32,67% realizacji. Ostrożna polityka wydatków związana jest przede wszystkim z zaległościami w uiszczaniu składek przez niektórych z Członków Izby a realizacja budżetu jest na bezpiecznym poziomie, nawet przy uwzględnieniu tych zaległości. Wywołana „burza mózgów” wyłoniła kilka ciekawych pomysłów na próbę poprawy ściągalności składek. Czy będą one skuteczne? Okaże się za kilka miesięcy.
 
Na posiedzeniu Zarządu najwięcej emocji wzbudziło funkcjonowanie Izby jako organizacji wśród innych podmiotów realizujących zbliżone cele, z którymi KIKE współpracuje lub powinna współpracować. W szczególności dyskusja objęła współpracę z następującymi podmiotami:
– Fundacją „Niezłomni”
– Komitetem Monitorującym POPC
– E-Południem i innymi podmiotami współpracującymi w ramach projektu „Tanie Łącze”
– V4ICT
Podjęto kilka uchwał związanych ze sposobem reprezentowania Izby wobec powyższych podmiotów. Po wielu dyskusjach wszyscy doszli do konsensusu polegającego na skupieniu wszelkich sił i działań na wypracowaniu modelu dobrej współpracy (a nie konkurencji) z wszystkimi podmiotami działającymi dla dobra rynku reprezentowanego przez Członków KIKE. Rozdzielono zadania i w ciągu kilku najbliższych miesięcy należy się spodziewać efektów.
 
Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo początkowo wielu rozbieżności w tematach postawionych na posiedzeniu Zarządu oraz gorącej (w przenośni i dosłownie) atmosfery, wszyscy członkowie Zarządu osiągnęli ostatecznie porozumienie i każda uchwała została podjęta jednomyślnie. Oby tak dalej! Następne posiedzenie Zarządu za około miesiąc. Zachęcamy wszystkich Członków Izby do zgłaszania na adres biuro@kike.pl wszelkich uwag i pomysłów co do funkcjonowania KIKE.
Autor: Radosław Kojdecki

Wybrano Nowy Zarząd KIKE

Podczas XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIKE wybrano nowy Zarząd oraz skład Komisji Rewizyjnej. Na stanowisko Prezesa Izby zgłoszono kandydatury Piotra Marcinika oraz Wojciecha Bandurowskiego. Na Piotra Marciniaka oddano 39 głosów, na Wojciecha Bandurowskiego 1 głos. Prawie jednomyślnie nowym Prezesem KIKE został Piotr Marciniak.
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia głosowali również za tym, aby zwiększyć Zarząd Izby. Do Zarządu wybrano następujące osoby: Andrzeja Owczarka, Annę Stec, Łukasza Biedrońskiego, Grzegorza Giecko oraz Radosława Kojdeckiego.
Skład Komisji Rewizyjnej również zmienił się. Józef Chwast pozostał przewodniczącym, ale do zespołu dołączyło dwóch nowych członków KIKE: Jacek Pszczółkowski oraz Arkadiusz Koćma.

Loading

Kategorie wiadomości

Archiwum

PROFILE IZBY KIKE

Bitnami