W imieniu Zarządu Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej chcielibyśmy poinformować, że Bogdan Kozicki zrezygnował z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu KIKE. 

Jest to okazja, by wyrazić nasze podziękowania za jego wieloletnie zaangażowanie oraz wkład w rozwój lokalnych operatorów telekomunikacyjnych i całej branży telekomunikacyjnej w Polsce.

Dziękujemy Bogdanowi za jego cierpliwość, metodyczność i umiejętności, które były kluczowe w realizacji ważnych projektów Izby. Jesteśmy przekonani, że jego zaangażowanie i otwartość zawsze będą inspiracją dla nas wszystkich zgodnie z przyświecającą nam ideą “Razem możemy więcej!”