Szanowni członkowie, dziękujemy Wam serdecznie za uczestnictwo w ostatnim nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu członków kike. O terminie i miejscu następnego walnego zostaniecie niezwłocznie poinfomowani.