fbpx

Kategoria: GRTV

Walczymy o przyszłość IPTV

Jako mniejsi operatorzy od lat zmagamy się z problemami w relacjach z nadawcami telewizyjnymi (w zakresie cen i innych uciążliwych warunków umów). Relacje te albo uniemożliwiają świadczenie nam usług telewizyjnych, albo możliwe jest to w niesatysfakcjonującym zakresie. Ostatnio wspólnym wysiłkiem udało się nam skłonić przedstawicieli administracji publicznej wysokiego szczebla (KRRiT, UKE, UOKiK, Parlament) do zajęcia się problemem regulacji tej kwestii. Niezwykle przydatne byłoby przy tym pokazanie skali naszych problemów. Z tego powodu bardzo prosimy o wypełnienie prostej ankiety, która pozwoli nam na zademonstrowanie potencjału MŚP, którzy albo nie świadczą usług telewizyjnych (chociaż by chcieli), albo świadczą usługi telewizyjne (ale nie mogą rozwijać działalności w pożądanym przez siebie zakresie).

Nie podajemy terminu wypełnienia ankiety, ponieważ chcemy uzyskać jak najpełniejsze dane. Prosimy jednak o uzupełnienie jej możliwie szybko, ponieważ pozwoliłoby nam to pokazać potencjał członków KIKE i innych MŚP, świadczących usługi telewizyjne (lub zainteresowanych świadczeniem takich usług).

WYPEŁNIJ ANKIETĘ 

http://bit.ly/ankieta_KIKE_IPTV

Konferencja prasowa oraz wniosek izb do Komisji Europejskiej ws. projektu zmiany ustawy o abonamencie RTV

Publikujemy dziś skan wniosku izb i organizacji zrzeszających operatorów TV przesłanego do Komisji Europejskiej ws. zbadania z przepisami unijnymi projektu zmiany przepisów ws. abonamentu RTV.Przypominamy równocześnie, iż w marcu KIKE opracowąła i przesłała stanowisko ws. projektu zmiany omawianej ustawy.
Równocześnie informujemy, iż przedmiiotowemu wystąpieniu poświęcona została specjalna Konferencja prasowa zorganizowana dziś, tj. w czwartek, 20 kwietnia, na godz. 11 w Centrum Prasowym Foksal.

Stanowisko izb ws. abonamentu RTV

Publikujemy Stanowisko izb samorządu gospodarczego mediów i telekomunikacji ws. projektu nowelizacji ustawy abonamentowej przygotowane wspólnie przez KIG, KIGEiT, KIKE, PIIT, PIKE i Mediakom, a skierowane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o zaniechanie prac nad projektem ustawy o opłatach abonamentowych przedstawionym do konsultacji publicznych w dniu 7 marca 2017 r.
Prace po stronie KIKE prowadzone są w ramach GRTV.

Zarząd powołał GRTV.

24.03.2016 r. uchwałą nr ZA2016/III/6 Zarząd KIKE powołał Grupę Roboczą ds. TV (GRTV). Decyzja związana jest z rosnącą liczbą platform IPTV oferujących usługi operatorom lokalnym oraz obserwowanym w ostatnich miesiącach wzrostem liczby dyskusji nt. różnych aspektów realizacji oraz dostępu do usług TV i multimedialnych, inicjowanych zarówno przez operatorów sieci kablowych, dostawców treści, jak i administrację publiczną. W ocenie Zarządu KIKE, w rozważaniach tych nie może zabraknąć głosu Izby, tym bardziej iż prócz rosnącej liczby ISP oferujących telewizję swoim abonentom, do Izby przystępują coraz częściej również małe i średnie kablówki.
Celem GRTV jest reprezentowanie interesów członków Izby i branży ISP w określaniu zasad dostępu do contentu TV, wdrażania nowych usług multimedialnych oraz monitorowania i stymulowania pozytywnych ram prawnych rynku TV i multimediów. Zarząd stawia przed GRTV cele lobbingowe, uwzględniające interesy całego środowiska, nie zaś poszczególnych platform.

Loading

Kategorie wiadomości

Archiwum

PROFILE IZBY KIKE

Bitnami