fbpx

Kategoria: Zarząd

Podsumowanie XIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIKE

W dniu 28 czerwca 2018r. w Warszawie, odbyło się XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE. W Zgromadzeniu udział wzięli reprezentanci 42 uprawnionych do głosowania firm członkowskich Izby.

Zgodnie z zaplanowaną agendą, na ZWZC omówiono sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2017, działalność spółek KIKE Events i KIKE Safe, działalność Komisji Rewizyjnej, plan działań Zarządu na rok 2018 oraz planowany zakres zmian statutu Izby. W trakcie przebiegu ZWZC pan Paweł Paluchowski poinformował o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu Izby z przyczyn osobistych a Zarząd Izby zawnioskował o głosowanie w sprawie rozszerzenia składu zarządu o jedną osobę.
Po omówieniu i przedyskutowaniu wszystkich w/w kwestii ostatecznie Zgromadzenie zadecydowało o nierozszerzaniu składu zarządu (czyli o pozostawieniu składu 3 osobowego) oraz podjęło następujące uchwały:

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017,
o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności zarządu za rok 2017,
o udzieleniu absolutorium za okres 13.06-31.12.2017 obecnym członkom zarządu: Karolowi Skupniowi, Konradowi Baranowskiemu, Mariuszowi Filipiakowi oraz Pawłowi Paluchowskiemu,
o udzieleniu absolutorium za okres 1.01-13.06.2017 byłym członkom zarządu: Andrzejowi Owczarkowi, Annie Stec, Łukaszowi Biedrońskiemu i Grzegorzowi Giecko,
o udzieleniu absolutorium za okres 13.06-31.12.2017 obecnym członkom Komisji Rewizyjnej: Arkadiuszowi Koćmie, Bogdanowi Kozickiemu i Robertowi Kubicy,
o udzieleniu absolutorium za okres 1.01-13.06.2017 byłym członkom Komisji Rewizyjnej: Jackowi Pszczółkowskiemu oraz Arkadiuszowi Koćmie,
o zatwierdzeniu wysokości składek członkowskich na niezmienionym poziomie,
o zatwierdzeniu Rocznego Planu Wydatków i Wpływów na rok 2018,
o upoważnieniu Zarządu do rozpoczęcia prac nad zmianami w statucie Izby.

W toku Zgromadzenia Komisji Wniosków nie zostały przekazane żadne wnioski, w związku z czym Zgromadzenie zostało zamknięte po zrealizowaniu całego planowanego porządku obrad.

Na zakończenie obrad Prezes Karol Skupień w imieniu całego Zarządu Izby wyraził podziękowania dla pana Pawła Paluchowskiego, za jego czas i energię poświęcone dla działań Izby w trakcie pełnienia funkcji członka zarządu oraz za jego liczne pomysły i cenne uwagi dotyczące planowania i realizacji projektów realizowanych przez Izbę. Pan Paweł Paluchowski natomiast zadeklarował swoją gotowość do dalszej współpracy z Izbą w zakresie dotychczas realizowanych projektów.

Nowy Zarząd KIKE

13.06.2017 r. na XIV Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu został wybrany nowy Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej.
Nowym prezesem Izby został Karol Skupień – współwłaściciel firmy GIGA Komputer ze Zwolenia.
Obok niego do zarządu Izby zostali powołani:

Konrad Baranowski
Mariusz Filipiak
Paweł Paluchowski

Do składu Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Arkadiusz Koćma i Bogdan Kozicki, Robert Kubica.
Gratulujemy nowemu Zarządowi i życzymy sukcesów!

Pożegnanie – 9 lat w KIKE

Drodzy ISP, Szanowni Państwo, 
Z dniem jutrzejszym (13.06.2017 r.) zarówno cały zarząd, jak i komisja rewizyjna KIKE kończą pracę w Izbie. Nasze obowiązki przejmą nowe osoby.
Od początku 2014 r. w nowym składzie zbudowaliśmy KIKE w zasadzie od nowa. Przez 3,5 roku pracowaliśmy w powiększającym się powoli, zgranym zespole ludzi skoncentrowanych na budowaniu niezależnej i efektywnej organizacji działającej na niezwykle trudnym i wymagającym dyspozycyjności oraz wiedzy styku lokalnych ISP i administracji publicznej. Jednak KIKE, to także projekty i działania adresowane bezpośrednio do ISP. Efekty naszej pracy znacie, zaś wiele z naszych działań jest niezmiennie dostępnych na stronie Izby.
W czerwcu ub.r. podejmując się pracy w kolejnej kadencji postawiliśmy sobie za cel dalszą profesjonalizację działań Izby i podjęliśmy z powodzeniem kolejne inicjatywy w tym kierunku. Niestety, negatywne wydarzenia ostatniego roku spowodowały, że cały nasz zespół – każdy niezależnie – podjął miesiąc temu decyzję o rezygnacji z dalszej działalności w Izbie. Powinno być jasnym dla wszystkich członków, iż powodem naszych rezygnacji stały się coraz liczniejsze, negatywne działania uderzające w nasz zespół i Izbę pochodzące z wewnątrz środowiska ISP. To trudne, ale niestety prawdziwe. Niezależnie od narracji, jaka pojawia się w części wypowiedzi w sieci oraz w czasie spotkań. Dla osób prowadzących społecznie działania w interesie branży, to szczególnie przykre doswiadczenie.
Rezygnacja wszystkich osób funkcyjnych powinna być dla środowiska jasnym i jednoznacznym sygnałem wewnętrznych problemów, z jakimi przyszło nam się mierzyć. Równie ważnym zadaniem jest odpowiedź na pytania o zadania zewnętrzne Izby, organizację działalności oraz sposób motywowania ludzi do działania w interesie środowiska operatorów lokalnych. Nikt bowiem lepiej od ISP nie jest świadom problemów i wyzwań, z jakimi sie mierzymy w naszej działalności.
Patrzę na Izbę z perspektywy 9 lat działania w niej. Myślę, że mogę postawić tezę, iż nikomu nie jest bardziej przykro obserwując, jak mocno zderza się ze sobą wypracowany konsekwentnie dorobek zewnętrzny ostatnich lat i dobre relacje zewnętrzne… z negatywnymi działaniami wewnątrzśrodowiskowymi. Czy uda się to w przyszłości zmienić? Jak sądzę zależeć to będzie nie tylko od składu zarządu, jaki wybiorą jutro członkowie KIKE. Ale też od analizy wydarzeń i zaangażowania członków Izby. Wielu problemów uniknęlibyśmy, gdyby środowisko było po prostu aktywniejsze i odporne na manipulacje. Warto też czasem spojrzeć bez tuningu i stereotypów na motywację autorów wypowiedzi.
Dla mnie osobiście jutro kończy się 9-letnia praca w ramach Izby. Składam równiez rezygnację z członkostwa w KIKE. Tych 9 lat, to dla mnie osobiście niezwykła przygoda i doświadczenie. Ale też ciężki bagaż. Mój adres mailowy @kike.pl jutro kasuję. Numer telefonu i adres firmowy pozostaje bez zmian.
Życzę Wam szczerze powodzenia. A z częścią ISP na pewno spotkam się przy innych projektach poza KIKE.
Ukłony,
Piotr Marciniak

XIV NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Zarząd KIKE wykonując Uchwałę nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej z siedzibą w Warszawie (dalej „KIKE”) z dnia  10 maja 2017 r. w sprawie:  zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków KIKE w dniu 13 czerwca 2017 r. w Warszawie, g.12:00 w celu wyboru nowych członków organów KIKE, niniejszym zwołuje XIV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się dnia 13 czerwca 2017 roku o godz. 12:30 w Warszawskim Domu Technika NOT Spółka z o.o., ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa.
Zwoływane za miesiąc NWZ KIKE jest kluczowe z uwagi na fakt, iż rezygnację z pełnienia obowiązków z dniem 13.06.2017 r. złożyli wszyscy członkowie zarządu i wszyscy obecni na XIII ZWZ KIKE członkowie Komisji Rewizyjnej. W praktyce więc w czerwcu członkowie KIKE zobowiązani są wybrać całkowicie nowe władze, czyli zarząd w składzie 3-6 osób (w tym prezes) i 3 członków KR.
Mając na uwadze skalę wyzwań, z którymi zmierzą się nowe władze Izby, już teraz zapraszamy chętnych do pracy w strukturach Izby członków planujących kandydować do organów KIKE, o kontakt z ustępującymi członkami władz. Jeśli chcecie, możemy również spotkać się w biurze Izby w Warszawie celem bliższego zapoznania się z działalnością organizacji tak, by w przypadku wyboru Was w czerwcu przez Walne do władz, podjęcie obowiązków było jak najsprawniejsze.
Dodatkowe informacje znajdują się jak zawsze na podstronie poświęconej Walnemu, a także w materiałach rozsyłanych aktualnie do członków Izby.
Serdecznie zapraszamy do udziału w XIV NWZ KIKE,
Zarząd KIKE

XIII ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej uchwałą numer ZA2017/III/4 z dn. 7.03.2017 r. zwołuje XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które odbędzie się w dn. 10.05.2017 r. o godz. 16:30 w Hotelu Ossa k/Rawy Mazowieckiej.
W tym roku, po konsultacjach z członkami Izby, które miały miejsce w czasie listopadowej 19. Konferencji KIKE, Walne zaplanowane zostało na popołudnie w drugim dniu Konferencji tak, by udział w Walnym nie angażował dodatkowego dnia członkom. Mamy nadzieję, iż przyjęte rozwiazanie ułatwi udział w Walnym większej liczbie osób.
Dodatkowe informacje znajdują się jak zawsze na podstronie poświęconej Walnemu, a także w materiałach rozsyłanych aktualnie do członków Izby.
Serdecznie zapraszamy do udziału,
Zarząd KIKE

XIII ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej uchwałą numer ZA2017/III/4 z dn. 7.03.2017 r. zwołuje XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które odbędzie się w dn. 10.05.2017 r. o godz. 16:30 w Hotelu Ossa k/Rawy Mazowieckiej.
W tym roku, po konsultacjach z członkami Izby, które miały miejsce w czasie listopadowej 19. Konferencji KIKE, Walne zaplanowane zostało na popołudnie w drugim dniu Konferencji tak, by udział w Walnym nie angażował dodatkowego dnia członkom. Mamy nadzieję, iż przyjęte rozwiazanie ułatwi udział w Walnym większej liczbie osób.
Dodatkowe informacje znajdują się jak zawsze na podstronie poświęconej Walnemu, a także w materiałach rozsyłanych aktualnie do członków Izby.
Serdecznie zapraszamy do udziału,
Zarząd KIKE

Radosław Kojdecki zrezygnował z pracy w Zarządzie KIKE.

W dniu wczorajszym wpłynęła na adres mailowy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej KIKE rezygnacja Radosława Kojdeckiego z pełnienia funkcji w zarządzie Izby. Pismo datowane jest na 15.12.2016 r. i podpisane elektronicznie.
W imieniu zarządu Izby dziękuję za półroczną współpracę, a także życzę Radkowi sukcesów w realizacji innych projektów branżowych.
Równocześnie przypominam, iż zgodnie z §30 pkt 2 Statutu KIKE: “Zarząd Izby składa się z od 3 do 6 członków, w tym Prezesa Zarządu“. Po rezygnacji zarząd KIKE liczy 5 osób.

XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE

Przypominamy, że 2 czerwca 2016 r. o godz. 10:00 w Hotelu Golden Tulip, ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa odbędzie się XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE.
Porządek obrad oraz więcej szczegółów znajduje się na forum KIKE.
W przypadku gdy członek Izby nie będzie mógł wziąć udziału w Walnym bezpośrednio a chce wpływać aktywnie na działalność Izby – niezbędne będzie udzielenie pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Istnieje możliwość umocowania kancelarii prawniczej, która w głosowaniu będzie popierała dotychczasowe działania Zarządu.
Dane Prawnika znajdują się we wzorze pełnomocnictwa nr 2.
Wzór pełnomocnictwa nr 1 (kliknij link) – dla wybranej osoby
Wzór pełnomocnictwa nr 2 (kliknij link) – dla kancelarii prawniczej
Na adres biura KIKE należy przesyłać tylko pełnomocnictwa dla kancelarii.Pozostałe pełnomocnictwa osoby umocowane powinny przedstawić podczas wydawania mandatów.

XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE.

Informujemy, że dnia 2 czerwca 2016 r. o godz. 10:00 w Hotelu Golden Tulip, ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa odbędzie się XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE. Porządek obrad oraz więcej szczegółów znajduje się na forum KIKE. W przypadku gdy członek Izby nie będzie mógł wziąć udziału w Walnym bezpośrednio, a chce wpływać aktywnie na działalność Izby – niezbędne będzie udzielenie pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Istnieje możliwość umocowania kancelarii prawniczej, która w głosowaniu będzie popierała dotychczasowe działania Zarządu. Dane Prawnika znajdują się we wzorze pełnomocnictwa nr 2. Wzór pełnomocnictwa nr 1 (kliknij link) – dla wybranej osoby Wzór pełnomocnictwa nr 2 (kliknij link) – dla kancelarii prawniczej Na adres biura KIKE należy przesyłać tylko pełnomocnictwa dla kancelarii. Pozostałe pełnomocnictwa osoby umocowane powinny przedstawić podczas wydawania mandatów.

XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE

Informujemy, że dnia 8 maja 2015 r. o godz. 10:00 w hotelu „Ossa” Congress & SPA, 96-200 Rawa Mazowiecka, miejscowość Ossa, odbędzie się XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE. Porządek obrad dostępny jest na forum KIKE W przypadku gdy członek Izby nie będzie mógł wziąć udziału w Walnym bezpośrednio a chce wpływać aktywnie na działalność Izby – niezbędne będzie udzielenie pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Istnieje możliwość umocowania kancelarii prawniczej, która w głosowaniu będzie popierała dotychczasowe działania Zarządu. Dane Prawnika znajdują się we wzorze pełnomocnictwa nr 2. Wzór pełnomocnictwa nr 1 (kliknij link) – dla wybranej osoby Wzór pełnomocnictwa nr 2 (kliknij link) – dla kancelarii prawniczej Na adres biura KIKE należy przesyłać tylko pełnomocnictwa dla kancelarii. Pozostałe pełnomocnictwa osoby umocowane powinny przedstawić podczas wydawania mandatów. Data Walnego: 8 maja 2015 r. Godzina: 10.00 Miejsce: Hotel „OSSA” Congres & SPA, 96-200 Rawa Mazowiecka, miejscowość Ossa.

Poradnik KIKE – marketing bezpośredni – prawa i obowiązki operatora.

Zarząd KIKE zatwierdził i tym samym udostępnił członkom KIKE Poradnik na temat zasad wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego. Poradnik opracowany został przez Kancelarię itB Legal Łukasza Bazańskiego.
Poradnik rozesłany zostanie drogą mailową do wszystkich członków KIKE.

Poradnik przeznaczony jest i przygotowany był specjalnie dla Członków KIKE, uprasza się uprzejmie o nie udzielanie poradnika podmiotom/osobom niezrzeszonym w Izbie.
 

Konrad Baranowski złożył mandat. Zarząd KIKE czteroosobowy.

Kamil Kurek i Konrad Baranowski, który odebrał podziękowania za współpracę w Zarządzie Izby (zdj. w trakcie XIV Konferencji KIKE).
W trakcie X Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIKE Konrad Baranowski – zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią – zrezygnował z działania w Zarządzie KIKE i złożył mandat. Zarząd pracuje obecnie w czteroosobowym składzie. W imieniu Izby Prezes Kamil Kurek podziękował Konradowi Baranowskiemu za współpracę i trud włożony w budowanie stabilnej i silnej Izby, dzięki której pozycja małych i średnich operatorów na rynku telekomunikacji w Polsce znacznie się wzmocniła. W imieniu Izby również dziękujemy za całokształt współpracy!

X Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Informujemy, że dnia 23 maja 2014 roku o godzinie 9:00 w Hotelu „OSSA” Congres & SPA, 96-200 Rawa Mazowiecka, miejscowość Ossa, odbędzie się X Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków KIKE.
Porządek obrad dostępny jest na forum: http://forum.kike.pl/viewtopic.php?f=44&t=409&sid=bef59f7ae374b6bbe714b231a9e2bafc W przypadku kiedy członek Izby nie będzie mógł wziąć udziału w Walnym bezpośrednio, a chce wpływać aktywnie na działalność Izby – niezbędne będzie udzielenie pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Istnieje możliwość umocowania kancelarii prawniczej, która w głosowaniu będzie popierała dotychczasowe działania Zarządu.
Wzory pełnomocnictw są do pobrania w zakładce: http://www.kike.pl/o-izbie/walne/
 
Data Walnego: 23.05.2014 Godzina: 9:00 Miejsce: Hotel „OSSA” Congres & SPA, 96-200 Rawa Mazowiecka, miejscowość Ossa

Decyzje Nadzwyczajnego Walnego – nowy skład Zarządu KIKE

W wyniku decyzji, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków KIKE, uzupełniono skład organów Izby. W pięcioosobowym Zarządzie zasiadają: Kamil Kurek, który pozostał na stanowisku Prezesa Izby; Piotr Marciniak, który został wybrany na stanowisko Wiceprezesa – funkcja ta pozwoli mu lepiej reprezentować interesy członków Izby oraz środowiska ISP; Konrad Baranowski – drugi Wiceprezes; oraz członkowie Zarządu Łukasz Biedroński i Mariusz Budner. Pięcioosobowy – nieparzysty – skład Zarządu ułatwi podejmowanie decyzji.
Nowy Zarząd deklaruje kontynuację działań lobbingowych oraz rozwój projektów na rzecz branży ISP. Izba nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej lecz pozostać w dalszym ciągu platformą wspierającą działania operatorów na wszystkich możliwych płaszczyznach.
W wyniku obrad oraz podjętych decyzji zmiany nastąpiły również w składzie Komisji Rewizyjnej, której Przewodniczącym został Józef Chwast. Obok niego w komisji zasiadają Andrzej Owczarek oraz Anna Stec.

Mariusz Budner, Łukasz Biedroński, Konrad Baranowski, Piotr Marciniak, Kamil Kurek - obecny skład Zarządu KIKE

Anna Stec, Józef Chwast, Andrzej Owczarek - Komisja Rewizyjna KIKE

VIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE

Trwa VIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE. Spotkanie odbywa się w Hotelu Ossa Congress&SPA w Rawie Mazowieckiej. Program obrad obejmuje podsumowanie działań Zarządu KIKE w roku 2012, przedstawienie sprawozdań finansowych za rok 2012, omówienie działalności spółki KIKE Events sp. z.o.o., głosowanie w sprawie obniżenia opłaty wpisowej i składek członkowskich KIKE. Rejestracja na VIII Walne Zwyczajne
 
Karty do głosowania Ustalanie porządku obrad VIII Walnego - od lewej Prezes KIKE Kamil Kurek, Przewodniczący KR Piotr Marciniak, V-ce Prezes KIKE Arkadiusz Binder
 

KIKE i KIKE EVENTS omawiają marketing KIKE na 2013 rok

W Katowicach spotkali się: Prezes KIKE Kamil Kurek, V-prezes KIKE Andrzej Owczarek i Prezes KIKE Events Sp. z o.o. Mariusz Waniczek. Rozmowy dotyczyły organizacji najbliższej konferencji KIKE i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIKE. Zaplanowano roczny finansowy i merytoryczny cel spółki KIKE Events. Ustalano szczegóły powołania nowego biura KIKE w Katowicach.

Nowy Zarząd KIKE – VII Walne dokonało wyboru

Kamil Kurek (fot.) wybrany został Prezesem Zarządu KIKE. W Zarządzie znaleźli się również : Arkadiusz Binder, Andrzej Owczarek, Marek Rockstein, Krzysztof Czuszek, Konrad Baranowski. W skład Komisji Rewizyjnej weszli ponownie: Piotr Marciniak, Łukasz Biernacki, Józef Chwast. Wyboru władz na drugą kadencję dokonało VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE.
W wyniku uchwalonych na Walnym zmian Statutu, nowy Zarząd wybrano na nowych zasadach. Decyzją Walnego zlikwidowana m.in. została kategoria “członków pierwotnych”, dla których zarezerwowana była możliwość wyboru połowy składu Zarządu – w tym Prezesa Izby. Obecnie cały Zarząd wybierany jest przez wszystkich członków KIKE. Zlikwidowano również instytucję Sądu Koleżeńskiego.
Zdaniem Łukasza Biernackiego Izba rozwija się w dobrym kierunku, takim jakie było zamierzenie wstępne w trakcie powołania KIKE, więc pora otworzyć drzwi dla każdego, kto ma pomysł, chęci i czas, aby pracować nad poprawą sytuacji prawno-biznesowej lokalnych ISP. Zgodnie z wypowiedzią Piotra Marciniaka – KIKE zrzesza przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Powinna łączyć, pozostawiając rozstrzyganie sporów powołanym do tego instytucjom.

Przybywaj na walne!

Przypominam, że 10-go maja odbędzie się coroczne Walne Zgromadzenie Członków KIKE. Zapraszam serdecznie do udziału w tym spotkaniu. Zależy nam na obecności jak największej liczby delegatów. Staramy się przeprowdzić kilka zmian w statucie Izby, a do tego potrzebna jest Wasza, jak najliczniejsza obecność. Jeśli ktoś jednak z różnych powodów nie jest w stanie dotrzeć, to prosze o wypełnienie i przesłanie pełnomocnictwa do głosowania. Do ściągnięcia .odt lub .pdf. Pełnomocnictwo można wysłać do biura KIKE lub przekazanie znajomej osobie która udaje się na Walne i odda głos w zastępstwie.
Jeszcze raz serdecznie ZAPRASZAMY!

Loading

Kategorie wiadomości

Archiwum

PROFILE IZBY KIKE

Bitnami