Publikujemy stanowisko Izby w sprawie zmiany Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw oraz do projektu Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków niezbędnych do wydania decyzji o udostępnieniu kanału technologicznego przez zarządów dróg publicznych oraz opłat za udostępnianie kanałów technologicznych.

 

2016_01_21_stanowisko_KIKE_do_nowelizacji_ustawy_szerokopasmowej

2016_01_27_uzupełnienie_stanowiska_KIKE