Chcesz przystąpić do KIKE? Wystarczy, że wypełnisz formularz deklaracji członkowskiej, wydrukujesz go i podpisany odeślesz na adres biura Izby.

Zgodnie z zapisami statutu Izby, niezbędne będą również rekomendacje od dwóch firm, które są już aktywnymi członkami KIKE. W przypadku braku możliwości uzyskania takich rekomendacji, prosimy o zaznaczenie tego faktu w formularzu i postaramy się pomóc.

Deklaracja i rekomendacje muszą wpłynąć do Biura KIKE w oryginale na adres:
Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej
ul. Lindleya 16, pok. 306,  02-013 Warszawa

Deklaracja powinna zostać podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Państwa firmy.

Jak wygląda proces przyjmowania nowych członków do Izby KIKE?

1. WYPEŁNIJ FORMULARZ

Rozpocznij od dostarczenia nam danych Twojej firmy poprzez wypełnienie tego formularza.

2. PODPISZ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ

Po wypełnieniu formularza, na adres e-mail otrzymasz od nas dokument deklaracji członkowskiej, który wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentacji Twojej firmy. Oryginał podpisanego formularza wyślij na adres Biura KIKE.

3. POPROŚ DWIE ZNAJOME FIRMY O REKOMENDACJE

Zgodnie ze statutem Izby przyjęcie nowego członka wymaga conajmniej dwóch rekomendacji aktualnych członków Izby. Jeżeli Twoja firma dopiero rozpoczyna działalność i trudno Ci zdobyć rekomendacje, zgłoś to w formularzu, na pewno pomożemy.

4. PUBLIKACJA ZGŁOSZENIA

Po otrzymaniu podpisanej deklaracji członkowksiej i rekomendacji, informacja o Twojej kandydaturze zostanie opublikowana na stronie KIKE. Przez dwa tygodnie od tego momentu aktualni członkowie KIKE będą mieli prawo zgłosić ewentualny sprzeciw. Jeżeli takowy sprzeciw zostanie zgłoszony, będzie on brany pod uwagę przez Zarząd Izby w momencie podejmowania uchwały o przyjęciu nowego członka lub odrzuceniu Twojej kandydatury.

5. WPŁATA OPŁATY WPISOWEJ

Wysokość jednorazowej opłaty wpisowej wynosi 1.000,- zł. Numer konta, na które należy ją wpłacić zostanie podany w mailu potwierdzającym rozpoczęcie procesu przyjmowania Twojej firmy do Izby KIKE.

6. UCHWAŁA ZARZĄDU

Na najbliższym posiedzeniu Zarządu Izby, po upływie dwóch tygodni od publikacji Twojej kandydatury na stronie KIKE, podjęta zostanie uchwała o przyjęciu Twojej firmy w poczet członków KIKE. Warunkiem jej pozytywnego podjęcia są:

  • wpłata całości opłaty wpisowej,
  • brak uzasadnionych sprzeciwów od aktualnych członków Izby.

Uchwała wchodzi w życie w momencie jej podjęcia. Brawo! Jesteś już członkiem Izby KIKE i możesz korzystać ze wszystkich dostępnych przywilejów.

Często zadawane pytania (FAQ)

Jaka jest wysokość MIESIĘCZNEJ składki CZŁONKOWSKIEJ?

Aktualna wysokość podstawowej miesięcznej  składki członkowskiej to 600zł/m-c.

Przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim nie przekroczyli przychodu netto 500tys zł, mogą skorzystać ze składki obniżonej wynoszącej 150zł/m-c.

Zmiana wysokości składki może nastąpić wyłącznie po zatwierdzeniu nowych propozycji przez Walne Zgromadzenie Członków. Składka członkowska płatna jest na podstawie noty księgowej wystawianej w każdym miesiącu przez Izbę.

Czy za coś będę musiał dodatkowo płacić oprócz składek?

Jedynymi obowiązkowymi opłatami są:

  • jednorazowa opłata wpisowa,
  • regularna składka miesięczna.

Dodatkowe opłaty mogą pojawić się jedynie w przypadku np. szkoleń, spotkań branżowych lub konferencji, w których udział nie jest obowiązkowy.

Czy Izba nie jest lub nie będzie przedstawicielem jednej opcji lub usługi, którą będzie promować?

Członkowie wybierają władze Izby i rozliczają je z powierzonych zadań, zatem nie ma możliwości, aby Izba kiedykolwiek poszła w takim kierunku. Statut jasno określa cele Izby, a do zmiany statutu potrzebne jest głosowanie w drodze Walnego Zgromadzenia Członków.

Słyszałem, że potrzebne są rekomendacje, by przystąpić do KIKE, skąd je wziąć?

Zgodnie ze statutem Izby, do przyjęcia nowego członka wymagana jest rekomendacja conajminej dwóch firm będących  już członkami KIKE. Jeżeli masz z tym problem i nie znasz takich firm, zaznacz to w deklaracji członkowskiej – na pewno pomożemy.

Nie jestem operatorem, a chciałbym zostać członkiem Izby – czy mogę?

Jeśli działalność Twojej firmy jest zbieżna z celami, jakie Izba chce osiągnąć i zgodna ze statutem KIKE, Zarząd pozytywnie rozpatrzy Twoje zgłoszenie. Wszystkie grupy przedsiębiorców, które mogą zostać członkami Izby zostały wskazany w par.12 Statutu Izby KIKE.

Jeśli nie jestem właścicielem, a tylko odpowiadam za dział internetowy w firmie mogę zostać członkiem Izby?

Tak, możesz zostać członkiem Izby jako przedstawiciel przedsiębiorstwa, które reprezentujesz. Przedstawicielem przedsiębiorstwa, które zostaje członkiem, może być dowolna osoba pod warunkiem posiadania pisemnego upoważnienia, które należy dołączyć do dokumentów przesyłanych do Izby.