Ostatnim akcentem październikowej konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego była debata „Jak przyspieszyć budowę sieci szerokopasmowych w obecnej perspektywie finansowej?” Przedstawiciele operatów, samorządów i izb gospodarczych wskazywali w niej, że ciągle napotykają na wiele przeszkód, które opóźniają prowadzone przez nich projekty szerokopasmowe. W imieniu KIKE i lokalnych operatorów głos zabrał Piotr Marciniak (Przewodniczący KR KIKE), którego zdaniem do największych problemów należą między innymi zbyt długie terminy rozpatrywania wniosków składanych w urzędach (nie tylko geodezyjnych), brak satysfakcjonujących map w formie cyfrowej… ( dalsza część artykułu, kilknij tutaj).

Źródło:https://www.polskaszerokopasmowa.pl