Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma:

  1. Wawtel Sp. z o.o., Ul Szachowa 1, 04-894 Warszawa