Podczas XXI posiedzenia Komitetu Monitorującego POPC podsumowano wdrażanie instrumentów finansowych POPC. Przypomnijmy, że KIKE od samego początku, tj. od 2017 roku była aktywnym uczestnikiem procesu przygotowania i realizacji pożyczek szerokopasmowych, opracowując m.in. raporty o gotowości branży do absorpcji tego typu narzędzi przy współpracy ze Związkiem Banków Polskich.
Dane BGK wskazują, że na tzw. małe pożyczki (do 50 mln zł) alokowano 216 mln zł, z czego Alior Bank udzielił 118 mln kredytów, TISE – 65 mln, BS Trzebieszów – 27,5 mln, a MARR – 5 mln. Łącznie podpisano 91 umów pożyczkowych, a średnia wartość pożyczki wyniosła 2,5 mln zł. Co ważne i godne podkreślenia, 96,7% beneficjentów tego instrumentu stanowili mali i średni przedsiębiorcy telekomunikacyjni, co wskazuje zarówno na duże zapotrzebowanie na kapitał, jak i potwierdzoną zdolność rynku do wchłonięcia takiego zastrzyku gotówki, pomimo trudności w postaci np. pandemii COVID-19.
Bank Gospodarstwa Krajowego deklaruje chęć do kontynuacji produktu pożyczkowego od 2024 roku, co może okazać się tym łatwiejsze, że powracające środki (ze spłat przez pożyczkobiorców) zostaną “odunijnione”, a zatem charakteryzować się będą znacznie bardziej elastycznym reżimem wymogów prawnych, stawianych inwestycjom szerokopasmowym.