Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w dniu 7 września 2022 r. Uchwałą nr ZA2022/IX/3, przyjął w poczet członków Izby firmę:

PIKA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Czerwonych Beretów 6, 00-910 Warszawa

Serdecznie witamy w KIKE!