Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w dniu 15 września 2022 r. Uchwałą nr ZA2022/IX/4, przyjął w poczet członków Izby firmę:

FIBERION J&K KUŚNIERCZYK SPÓŁKA JAWNA, ul. Częstochowska 55 Osiny, 42-260

Serdecznie witamy w KIKE!