Jako mniejsi operatorzy od lat zmagamy się z problemami w relacjach z nadawcami telewizyjnymi (w zakresie cen i innych uciążliwych warunków umów). Relacje te albo uniemożliwiają świadczenie nam usług telewizyjnych, albo możliwe jest to w niesatysfakcjonującym zakresie. Ostatnio wspólnym wysiłkiem udało się nam skłonić przedstawicieli administracji publicznej wysokiego szczebla (KRRiT, UKE, UOKiK, Parlament) do zajęcia się problemem regulacji tej kwestii. Niezwykle przydatne byłoby przy tym pokazanie skali naszych problemów. Z tego powodu bardzo prosimy o wypełnienie prostej ankiety, która pozwoli nam na zademonstrowanie potencjału MŚP, którzy albo nie świadczą usług telewizyjnych (chociaż by chcieli), albo świadczą usługi telewizyjne (ale nie mogą rozwijać działalności w pożądanym przez siebie zakresie).

Nie podajemy terminu wypełnienia ankiety, ponieważ chcemy uzyskać jak najpełniejsze dane. Prosimy jednak o uzupełnienie jej możliwie szybko, ponieważ pozwoliłoby nam to pokazać potencjał członków KIKE i innych MŚP, świadczących usługi telewizyjne (lub zainteresowanych świadczeniem takich usług).

https://bit.ly/ankieta_KIKE_IPTV