Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w dniu 03 października 2023 r. Uchwałą nr ZA2023/X/1, przyjął w poczet członków Izby firmę:

ITH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

Serdecznie witamy w KIKE!