Szanowny Panie Dyrektorze,
działając w imieniu i na rzecz Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w Warszawie (dalej jako „Izba”), zrzeszającej przedsiębiorców telekomunikacyjnych, będących potencjalnymi beneficjentami wsparcia finansowego w konkursach programów Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy i Krajowego Planu Odbudowy, poniżej prezentujemy uwagi Izby do przedstawionych dn. 03.04.2024 r. założeń trzeciego naboru wniosków celu C1.1.1 KPO1. …

Stanowisko do pobrania tutaj: tutaj