Pan Jacek Oko Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej


Do wiadomości:
Pan Grzegorz Czwordon
Zastępca Dyrektora
Departament Telekomunikacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Szanowny Panie Prezesie,


W imieniu przedsiębiorców zrzeszonych w Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom oraz Fundacji Open Allies, w związku z upływem w dniu 28 lutego 2023 r. ustawowego terminu na wykonanie obowiązku przekazania danych z ewidencji infrastruktury telekomunikacyjnej i publicznych sieci telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu do systemu Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (PIT), oświadczamy, że z powodu błędów w systemie PIT i jego ciągłych awarii nie było możliwe wykonanie tego obowiązku w ustawowym terminie.

Cały List do pobrania tutaj: tutaj