W ostatnich dniach intensyfikacji uległy prace nad założeniami 3 naboru wniosków celu C1.1.1 KPO, istotnie zmienionymi w stosunku do zasad znanych z roku 2023. Wprowadza się m.in. postulowane przez KIKE zmniejszenie obszarów konkursowych, likwidację obowiązku 100% pokrycia obszarów, częściowe odejście od katalogu barier inwestycyjnych czy też punktowanie doświadczenia inwestycyjnego. Bez zmian pozostaną wymogi dostępu hurtowego czy też zasady wypłaty zaliczek. Szczegółowe informacje nt. założeń 3 naboru dostępne są na stronie Min. Cyfryzacji: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/konsultacje-zasad-kolejnego-konkursu-na-dostep-do-szybkiego-internetu-w-bialych-plamach
Równocześnie, w toku zrealizowanych 5 kwietnia warsztatów, przedstawiciele CPPC zadeklarowali, iż nabór C1.1.1 KPO mający (z uwagi na krótki termin realizacji) absolutny priorytet obejmie niemal wszystkie pozostałe w Polsce białe plamy, inwentaryzowane w chwili obecnej. Oznacza to z dużym prawdopodobieństwem, iż nie przewiduje się kolejnych naborów 1.1 FERC, o ile 3 konkurs KPO zakończy się powodzeniem.
Przypominamy, iż 3 nabór C1.1.1 KPO planowany jest na czerwiec-lipiec 2024.