Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firmy:

  1. AURANET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Diamentowa 14, 26-604 Radom, rekomendowana przez Ambit Systemy Informatyczne Sp. z o.o. i SYSTEL SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE M. LINDCHEID SPÓŁKA JAWNA