Przypominamy o obowiązku przekazania do 26 lutego 2021 roku danych w ramach narodowego spisu powszechnego ludnoś́ci i mieszkań w 2021 roku. Obowiązkiem objęci są dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych. Szczegółowe informacje dotyczące celu, podstaw prawnych, zakresu oraz sposobu przekazania danych są dostępne na stronie GUS-u – link.