Zapraszamy operatorów telekomunikacyjnych na kolejne spotkanie robocze on-line, które z inicjatywy CPPC odbędą się 27 lipca w godzinach 11:00 – 13:00. Zostaną na nim omówione zagadnienia związane z przyszłą perspektywą finansową w zakresie budowania infrastruktury telekomunikacyjnej.
Przewidywana liczba uczestników dla jednej organizacji to 4 osoby. Informacje o uczestnikach spotkania (imię i nazwisko oraz adres e-mail) należy przesłać na adres: PStobiecki@cppc.gov.pl nie później niż do 26 lipca 2022 r.