Władza Wdrażająca Programy Europejskie informuje, że w związku z prawdopodobieństwem całkowitego wyczerpania alokacji w działaniu 8.4 PO IG w wyniku przeprowadzenia ostatniego konkursu w tym działaniu (11 marca – 5 kwietnia 2013 r.), kolejny nabór wniosków w ramach Działania 8.4 PO IG, którego ogłoszenie planowane było na dzień 27 maja 2013 r., zostanie zawieszony. Ogłoszenie nowego konkursu zostanie rozważone w późniejszym terminie, w przypadku pozyskania dodatkowych środków na zwiększenie alokacji.

Źródło: https://www.wwpe.gov.pl/index.php?params%5bsection_id%5d=3&params%5bcategory_id%5d=8&params%5bid%5d=1660