Wczoraj na stronach CPPC i KPRM opublikowano listy białych plam – adresów, które mogą zostać wyznaczone do dofinansowania m.in. w przygotowywanym konkursie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy.

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/publikacja-listy-tzw-bialych-plam—zaczynamy-kolejny-etap-budowy-sieci-szerokopasmowych

https://www.gov.pl/web/cppc/publikacja-listy-tzw-bialych-plam–zaczynamy-kolejny-etap-budowy-sieci-szerokopasmowych

Nie są to jeszcze oficjalne obszary konkursowe – tych spodziewamy się dopiero w marcu.

Udostępniane listy to zbiór adresów w poszczególnych województwach, które według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej aktualnie nie posiadają dostępu do szybkiego Internetu. Dla każdego z tych adresów zostały oszacowane potencjalne koszty zapewnienia dostępu do bardzo szybkiego Internetu – umożliwiającego korzystanie z usług o przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i 100 Mb/s (wysyłanie danych).

Udostępnione listy mają charakter poglądowy, orientacyjny i nie stanowią ostatecznych zbiorów tzw. „białych plam” wyznaczonych do dofinansowania ani nie należy ich też traktować jako ostatecznej informacji o szacowanych kosztach inwestycji.