Zgodnie z opublikowanym nowym harmonogramem naborów, CPPC planuje na jesień b.r. ogłoszenie kolejnego już, 4. naboru wniosków na budowę sieci szerokopasmowych z PO Polska Cyfrowa, działanie 1.1. W dniu dzisiejszym w Warszawie w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się związane z tym spotkanie konsultacyjne Grupy Roboczej ds. Sieci Szerokopasmowych, w którym wzięli udział przedstawiciele KIKE. Na spotkaniu omawiano m.in. wielkość obszarów, kryteria oraz dostępną alokację, która wyniesie 580 mln zł. Można się zatem spodziewać obszarów konkursowych nieco mniejszych niż w naborach 2 i 3, co jest dobrą wiadomością z punktu widzenia MIŚOTów.

Więcej informacji już wkrótce!