Publikujemy pismo PARP dopuszczające możliwość osiągnięcia WR (wskaźnika rezultatu – czyli liczbę podłączonych do sieci użytkowników końcowych) również w okresie trwałości projektu.

To niezwykle istotna informacja dla beneficjentów RPW II.1.

20150703 PARP ws możliwości osiągania WR RPW 2.1 przez okres trwałości

* * *

Uprzedzając pytania o podobne rozwiązanie w ramach POIG 8.4 informujemy, iż jesteśmy w stałym kontakcie z CPPC, MAC i MIR. Przekazaliśmy również szereg analiz Izby. Wedle naszych informacji nie zapadły jeszcze konkretne rozstrzygnięcia. Poinformujemy o nich, jeśli tylko zapadną wiążące decyzje. Mamy nadzieję, że decyzja PARP przyśpieszy rozmowy dot. 8.4.

[aktualizacja: 15.07.2015 r.]

PARP rozesłał w ostatnich dniach “korektę pisma dot. węzłów dystrybucyjnych powstających w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”. Zamieszczamy kopię poniżej.

20150709 PARP ws możliwości osiągania WR RPW 2.1 przez okres trwałości – korekta