Jak już przypominaliśmy w ubiegłym tygodniu, od 1.07.2017 r. wchodzą nowe obowiązki nakladane ustawą hazardową na operatorów telekomunikacyjnych. W wyniku przeprowadzonych w maju analiz przepisów, konsultacji z administracją, a także rozwiązań oraz możliwości i ograniczeń technicznych platform telekomunikacyjnych, przesłaliśmy dziś i publikujemy niniejszym wyniki naszych prac wraz z pytaniami oraz propozycjami zmian zarówno w zakresie brzmienia części zapisów, jak i sposobu przygotowywania plików do pobrania przez Ministerstwo Finansów.

Omawiane zagadnienia wymagają połączenia zarówno brzmienia i celów wprowadzanej regulacji, definicji ustawowej przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jak i specyfiki usługi DNS oraz róznych modeli świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci.

Kluczowym wnioskiem KIKE jest, iż obowiązek co do zasady powinien być rozpatrywany wyłącznie w kontekście konfiguracji serwerów DNS. Więcej wniosków w załączonym piśmie.

20170602 pismo do MF ws. rejestru stron zakazanych