Ministerstwo Rozwoju oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza 19 grudnia, w godz. 13.00-14.30 na webinarium pn. “Zasada partnerstwa. Dlaczego trzeba monitorować i jak wspierać działalność pozarządowych przedstawicieli w Komitetach Monitorujących?“. Podczas spotkania spróbujemy uwspólnić wiedzę na temat tego, na jakich podstawach opiera się reprezentacja sektora i jaka odpowiedzialność ciąży na reprezentacjach w Komitetach Monitorujących. Całość poprowadzi Piotr Frączak.

Spotkanie skierowane jest zarówno do przedstawicieli i przedstawicielek pozarządowych, działających w Komitetach Monitorujących, jak również osób, które interesują się tematyką pracy ciał dialogu obywatelskiego.

Żeby udział w webinarium, należy wysłać swoje zgłoszenie, najpóźniej do 18.12.2016, do godz. 23.59, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie: httpss://ofop.clickmeeting.pl/zasada-partnerstwa/register.
Ponadto, zachęcamy do przeczytania artykułu pt. “Dialog obywatelski. Jak działają komitety monitorujące?“.

KIKE jest członkiem KM POPC. Zapraszamy więc do udziału w Webinarium również członków KIKE oraz ISP zainteresowanych omówieniem zadań i kompetencji Komitetów Monitorujących.