Prezes UKE rozpoczął konsultacje zaleceń dotyczących współpracy w ramach POPC. Projekt zaleceń reguluje zasady i procedury związane z dostępnością infrastruktury, publikacją oferty hurtowej, zawieraniem/rozwiązywaniem umów, aktywacją/dezaktywacją usług, ich modyfikacją, migracją abonencką, rozliczeniami, pracami planowymi, nadzorem, awariami, reklamacjami w zakresie usług BSA, LLU, VULA, kolokacji i dzierżawy ciemnego włókna.

Link do projektu zaleceń: httpss://uke.gov.pl/download/gfx/uke/pl/defaultaktualnosci/36/230/1/procedury_wspolpracy_operatorow_w_ramach_dostepu_-_popc.pdf

Stanowiska można przekazywać na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa lub na adres sekretariat.dr@uke.gov.pl – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące procedur współpracy międzyoperatorskiej w POPC”. Termin zgłaszania uwag mija 16 września br.