Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi prace nad rozporządzeniem regulującym m.in. przenoszenie numerów przy zmianie dostawcy usługi pre-paid, świadczonej w sieci mobilnej. W przypadku, gdyby ten temat (albo inne zagadnienia dotyczące telefonii komórkowej) miały znaczenie dla członków KIKE, prosimy o kontakt na grap@kike.pl.

Aktualnie ze względu na błąd w obowiązującym rozporządzeniu, pojawiają się problemy z przenoszeniem numerów, ponieważ żeby przenieść numer należy podać więcej danych osobowych, niż w przypadku rejestrowania numeru po raz pierwszy.