MRR zorganizował 5 lipca br. debatę ekspercką na temat możliwości finansowania inwestycji ICT w ramach celu tematycznego 2: “Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014 -2020”.

Przedmiotem debaty była analiza celów stawianych w zakresie inwestycji w ICT w kolejnym okresie programowania w oparciu o doświadczenia z bieżącej perspektywy.

Uczestnicy spotkania reprezentujący biznes oraz organizacje branżowe dyskutowali o podziale środków pomiędzy trzy główne obszary tematyczne:

  1. Infrastruktura szerokopasmowa
  2. E-usługi/E-administracja
  3. Wykluczenie cyfrowe

Z dyskusji wyłoniła się sugestia potrzeby zrównoważonego inwestowania zarówno w infrastrukturę, jak i działania kreujące oraz wspierające popyt na usługi zgodnie z zasadą, iż zarówno “bez infrastruktury, nie będzie odbiorców usług, ale i samo gniazdko szerokopasmowe nie zapewni potrzeby wykupienia dostępu do sieci, jeśli nie będzie świadomości potrzeby i użyteczności korzystania z Internetu przez odbiorców usług ICT”.

Wstępne założenia podziału środków opracowane mają zostać w MRR do końca br. Nie są jednak obecnie znane jeszcze kwoty, jakie będą do dyspozycji MRR w zakresie ICT.

* * *

MRR organizuje równoległe spotkania branżowe w kilku grupach tematycznych (nie tylko ICT) oraz odrębne konsultacje międzyresortowe. Zagadnieniami kolejnej perspektywy finansowej zajmują się ponadto grupy robocze w MAiC.