Propozycje innowacji nadesłane na tegoroczną edycję konkursu były ciekawe i różnorodne pod względem tematycznym. Jury stoi jednak na stanowisku, iż tytuł Laureata Nagrody KIKE Innowator powinien być przyznawany za wybitne, aktualne innowacje, które miałyby znaczący wpływ na branżę ICT oraz podnosiłyby poziom usług wprowadzanych przez firmy zrzeszone w Krajowej Izbie Komunikacji Ethernetowej.

W ocenie Jury, choć wydanie tej oceny nie było rzeczą łatwą i zdania były podzielone, w tegorocznym konkursie innowacji w takim sensie wybitnej zabrakło. Dlatego też zdecydowano nie przyznawać nagród, a WYRÓŻNIĆ najlepsze innowacje zgłoszone przez firmy członkowskie.

Ogłoszenie werdyktu odbędzie się na XVII Konferencji KIKE w dniach 25-26 Listopada 2015 r.