Zapraszamy do udziału w konkursie! „KIKE Innowator” to nagroda przyznawana przez członków Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej dla najbardziej innowacyjnej firmy członkowskiej KIKE. W konkursie chcemy nagrodzić najciekawszy – udany – wdrożony projekt, który może stać się wzorem i inspiracją dla innych przedsiębiorstw.

Głównym celem konkursu jest:
– wyłonienie najbardziej innowacyjnego projektu wprowadzonego przez firmę będącą członkiem KIKE;
– podniesienie poziomu usług wprowadzanych przez firmy zrzeszone w KIKE;
– promocja dobrych praktyk oraz zachęcenie firm członkowskich zrzeszonych w Izbie do poszukiwania nowych innowacyjnych rozwiązań.
Laureatem konkursu zostanie kreatywna firma, która konsekwentnie dąży do celu i osiąga sukcesy dzięki stosowanym innowacjom.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie statuetki „KIKE Innowatora” nastąpi na konferencji 25/26 listopada 2015 roku.
Zwycięzca otrzyma również darmowy udział w wybranej konferencji KIKE.

Zapraszamy do udziału! Formularz zgłoszeniowy dostępny pod tym linkiem (formularz).

Firmy uczestniczące w Konkursie powinny wykazać się udokumentowanym – wprowadzonym w ciągu ostatnich 5 lat – innowacyjnym produktem lub usługą lub technologią, wdrożoną w codziennej praktyce biznesowej.

Firmy członkowskie mogą zgłaszać swoje kandydatury poprzez wypełnienie formularza do dnia 21 października br.

Kolejnym etapem Konkursu będzie głosowanie elektroniczne Członków zrzeszonych w Krajowej Izbie Komunikacji Ethernetowej.

Regulamin konkursu dostępny pod tym linkiem (regulamin)