SEZ

W miesiącu czerwcu, w SEZie, pojawiły się nowe produkty Cellco Comunications Sp. z o.o. oraz Konsorcjum FEN Sp. z o.o. Pierwsza z firm wprowadziła do SEZa osprzęt światłowodowy – splittery, przełącznice oraz kable światłowodowe. Druga uzupełniła ofertę o serię UPS”ów.

Do SEZ”a dołączył nowy dostawca Katherin Polska Sp. z o.o. – firma, która należy do KATHREIN-Werke KG, międzynarodowego przedsiębiorstwa działającego w branży anten i technik komunikacji. Produkty firmy Kathrein są obecne w Polsce od wielu lat i pracują w różnych systemach komunikacji radiowej: sieci trankingowe, łączność specjalna, nawigacja lotnicza, transmisja sygnału radia i telewizji. Firma wprowadziła testowo kilka produktów. Zachęcamy do zapoznania się z ofertami naszych dostawców.

Projekt Rozproszonych Stacji Czołowych

Udało się uzyskać ponad 92 oferty programów, w związku z czym posiadamy około 160 ofert (oczekujemy na brakujące 149). To już wystarczająca masa krytyczna do zaplanowania konkretnej daty spotkania w sprawie ofertowej.

GRTŁ

Odbyło się spotkanie GRTŁ w Katowicach. Zastanawiamy się jak dokładnie zrealizować protekcję fizyczną usługi KIX, chcemy postawić drugi router i umożliwić uczestnikom protekcję.

Dzięki uprzejmości Veracomp S.A/Extreme Networks, węzły WAR.eFn i KAT.ePOLUDNIE zakupiły przełączniki Summit X670-48x oraz Summit X480, w bardzo atrakcyjnych cenach.

GRAP

Grupa udostępniła wzorce modelowej Umowy oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych wraz z załącznikami oświadczeń abonentów (kliknij tutaj) – opracowała również procedurę udostępniania podobnych materiałów w przyszłości.

W czerwcu GRAP aktywnie uczestniczył w pracach MAiC. Opracowywano zagadnienia dla poszczególnych grup roboczych oraz procedury pracy. W połowie miesiąca prowadzone były również w MAiC (Grupa ds. finansowania sieci szerokopasmowych) prace mające na celu wprowadzenie zmian w kryteriach oceny wniosków POIG 8.4 w roku 2013. To wstęp do prac odnośnie kolejnej perspektywy programowania 2014-2020 – a więc zasad podziału środków unijnych na kolejnych 7 lat z uwzględnieniem inwestycji telekomunikacyjnych (kliknij tutaj, aby zobaczyć szczegóły).

Z końcem miesiąca czerwca GRAP wziął udział w spotkaniu w UKE w.s Memorandum ws. jakości usług. To było kolejne z cyklu spotkań organizowanych w UKE mających na celu określić parametry badania jakości usług dostępu do Internetu w sieciach różnego typu.

W czerwcu spotkała się w UKE grupa ds. kradzieży infrastruktury dopracowując koncepcję medialnej kampanii naświetlającej problem kradzieży kabli i urządzeń. Ciekawym kontekstem w/w prac są np. dewastacje związane z licznymi ostatnio kradzieżami w W-wie (dewastacje w okolicach Dworca Wschodniego odcięły kilka tygodni temu na kilkanaście godzin wiele sieci z Polski wschodniej, zaś kradzieże w centrum W-wy – skutkowały podobnie długimi awariami w transmisjach od Poznania, przez Łódź, po Katowice, czego doświadczyło wiele firm z Izby). Problem jest poważny, stąd zaangażowanie Izby w pracach tego zespołu przy UKE.