Szanowni Państwo, w dniach 11 i 12 września miały odbyć się wysłuchania publiczne w sprawie projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie. Ok. 1 h przed pierwszym z zaplanowanych wysłuchań publicznych – wysłuchanie wyznaczone na 11.09 zostało odwołane. Drugie wysłuchanie zostało odwołane niedługo później. Przyczyną odwołania wysłuchań było wycofanie obu ww. projektów ustaw z Sejmu RP przez Rząd.

Zespół KIKE długo pracował nad przekonaniem Ministerstwa Cyfryzacji, że niektóre z rozwiązań ujętych w tych projektach są szczególnie szkodliwe dla lokalnych ISP. W przypadku projektu ustawy o ochronie małoletnich te prace trwały ponad pół roku, a w przypadku projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa: trzy lata. Szczególnie intensywne były ostatnie miesiące. Oczywiście nie wiemy, co się stanie po wyborach, jednak na dzień dzisiejszy udało się osiągnąć maksymalny możliwy efekt: wycofanie obu projektów z Sejmu. Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom KIKE i całego naszego środowiska za zgłoszenia na wysłuchania publiczne, które miały dotyczyć tych projektów. Państwa zaangażowanie miało głęboki sens i jeszcze raz pokazało, że…

 Razem możemy więcej!

W przypadku, gdyby byli Państwo zainteresowani wglądem do poszczególnych stanowisk, prosimy o kontakt z Biurem KIKE.

Lista stanowisk KIKE dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie (druk sejmowy nr 3282):

1.  2022_11_07 926-GRAP-22 Stanowisko KIKE dot. projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie (UD451)

2. 2022_12_21 1013-GRAP-22 Stanowisko KIKE dot. projektu ustawy o ochronie małoletnich (UD451) po warsztatach MC

3. 2023_06_07 DKKIKE-356 Stanowisko KIKE do Sejmu dot. projektu ustawy o ochronie małoletnich (druk 3282)

4. 2023_06_29 Komunikat 7 izb telekomunikacyjnych do Sejmu w sprawie projektu ustawy o ochronie małoletnich (druk 3282)

5. 2023_07_19 Komunikat 6 izb telekomunikacyjnych w sprawie projektu ustawy o ochronie małoletnich (druk 3282)

Lista stanowisk KIKE dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3457):

 1. 2020_10_05 GRAP-571/20 Stanowisko KIKE dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o KSC (UD68) z załączonym Badaniem członków KIKE (wykorzystanie sprzętu dostawcy spoza UE lub NATO) i Opinią prawną dot. konstytucyjności rozwiązań ujętych w projekcie ustawy

 2. 2021_02_04 GRAP-55/21 Stanowisko KIKE dot. projektu ustawy o zm. ustawy o KSC (UD68) zawierające szereg szczegółowych propozycji konstruktywnych zmian do projektu ustawy

3. 2021_11_02 Tabela uwag KIKE do projektu ustawy o zmianie ustawy o KSC (UD68)

4. 2022_03_30 GRAP-170/22 Apel KIKE dot. jednego z zapisów projektu ustawy o zmianie ustawy o KSC (UD68)

5. 2022_03_30 GRAP-161/22 Wniosek KIKE o ponowne konsultacje publiczne dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o KSC (UD68)

6. 2022_10_12 908-GRAP-22 Stanowisko KIKE dot. negatywnego wpływu projektu ustawy o zmianie ustawy o KSC na sektor MŚP (UD68)

7. 2023_01_31 DKKIKE-75 Odpowiedź KIKE na pismo MC ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o KSC (UD68)

8.  2023_07_10 DKKIKE-431 Stanowisko KIKE do Sejmu RP dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o KSC (druk 3457)