Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma:

  1. ITH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa