30 czerwca 2016 r. na spotkaniu w Ministerstwie Cyfryzacji NASK przedstawił wyniki pilotażu obejmujacego doprowadzenie do przesżło 20 wybranych szkół światłowodowych łączy szerokopasmowych w technologii doziemnej. Opracowanie NASK stanowić ma w założeniu podstawę do opracowania ram inwestycyjnych oraz potrzeb szkół w zakresie pasma na potrzeby ddrugiego naboru POPC zaplanowanego na jesień br. Przypomnijmy, iż zgodnie z założeniami MC, beneficjenci kolejnego naboru będą mieć obowiązek podłączenia do Internetu wszystkich szkół znajdujących się w obszarze objętym dofinansowaną inwestycją.

KIKE podjęła się analizy danych zaprezentowanych przez NASK, której efekty zaprezentowane zostały we Wnioskach KIKE dot. pilotażu NASK. Pismo przesłane zostało w tym tygodniu do uczestników konsultacji. 

Izba zdecydowanie popierając koncepcję zapewnienia szkołom światłowodowego dostępu do Internetu wylicza, iż realizacja tego celu w oparciu o budżet POPC jest niemożliwa przy równoczesnym obowiązku zapewnienia przez przyszłych beneficjentów wymaganej przez wskaźniki liczby HP. A to zapewnienie dostepu do Internetu gospodarstwom domowym jest nadrzędnym celem POPC. 

Izba wskazuje również ponownie, iż obszary NUTS3 nie są optymalne dla zaplanowanych celów inwestycyjnych i równocześnie wykluczają z dofinansowań polskich operatorów telekomunikacyjnych z sektora MŚP.

Zapraszamy do lektury.