Współpracująca z KIKE Fundacja Nasza Wizja przygotowała krótką ankietę dla operatorów. Jej celem jest zbadanie potencjału finansowego małych i średnich operatorów w zakresie ich udziału w naborze FERC/KPO. Dążymy do tego aby obniżyć próg wejścia i pozyskania tych funduszy przez MŚP.

Link do ankiety: www.naszawizja.org/ankieta

KIKE zwraca się z apelem do członków Izby i innych ISP o wypełnienie ankiety i wskazanie własnych możliwości finansowania projektów, zwłaszcza wkładu własnego, przy założeniu proponowanego poziomu dofinansowania projektów. Dziękujemy za Waszą pomoc!