Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, iż z uwagi na problemy techniczne w funkcjonowaniu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) termin zakończenia naboru dla Działania 1.1., zostaje przesunięty na dzień 29 lutego 2016 r.

CPPC wskazuje, iż trwają prace nad uruchomieniem generatora wniosków o dofinansowanie, który będzie umożliwiał wypełnienie formularza w formacie xml niezależnie od dostępności platformy ePUAP.

Cały komunikat można przeczytać na stronie CPPC