Szanowni Państwo,

Nasze zaproszenie do udziału w Warsztatach poświęconych POPC spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem – dziękujemy! Lista 150 miejsc (ogranicza nas sala) wypełniła się w nieco ponad 2 dni. Mamy pełną świadomość, iż operatorzy chcą zadać mnóstwo pytań dot. planowanych konkursów, zaś ich ogłoszenie przesunęło się o kilka tygodni.

Przesunięcie rozpoczęcia naboru (pierwotnie obszary miały być znane 1 września) spowodowało, iż przez chwilę zastanawialiśmy się, czy nie przełożyć pierwszego Warsztatu na późniejszy termin. Ilość pytań oraz już znane odpowiedzi warte są jednak do przedyskutowania bez dalszej zwłoki tym bardziej, że wyzwania stawiane przez POPC są inne i w naszej ocenie większe, niż przy projektach starej perspektywy finansowej. Startujemy więc zgodnie z planem 16-tego, w przyszłym tygodniu. Przyjęliśmy przy tym, iż z uwagi na opóźnienie naboru, spotkanie na 150 osób powinno spełniać bieżące oczekiwania. W KIKE mamy bowiem nieco mniejszą liczbę członków zainteresowanych dofinansowaniami. Oczywiście spotkanie jest otwarte dla wszystkich i bezpłatne, ale nie możemy przewidzieć, ilu będzie uczestników spoza Izby.

Organizując Warsztaty postanowiliśmy połączyć część informacyjną organizowaną ze wsparciem CPPC (za które również serdecznie dziękujemy), z możliwością rozmowy pomiędzy operatorami, a firmami zapewniającymi wsparcie w procesie przygotowywania i realizacji projektów konkursowych. Taka formuła powinna dać nie tylko informację o POPC, ale i wsparcie ISP w procesie sporządzania wniosków przez firmy we współpracy z naszymi gośćmi części warsztatowej. To również dzięki naszym sponsorom, wobec skromnego budżetu Izby, możliwe jest zorganizowanie w przyszłym tygodniu pierwszego ze spotkań. Planujemy kolejne w tej samej formule w październiku.

Szanowni Państwo. Otrzymujemy wiele zapytań o ewentualną transmisję ze spotkania. Rozważaliśmy ją przez kilka ostatnich dni uwzględniając charakter Warsztatów, w tym fakt przesunięcia naboru i formułę zaproszenia dla naszych gości. Postanowiliśmy, że Warsztaty POPC nie będą transmitowane. Charakter Warsztatów wymaga osobistego uczestnictwa. Zależy nam i naszym gościom ponadto na bezpośrednim kontakcie z operatorami. A także na włączeniu się Was w działalność Izby. To dzięki członkom KIKE ma szansę działać, wspierać rynek, przekazywać informacje. A trudno nie zauważyć, iż duże zainteresowanie Warsztatami wykracza zdecydowanie poza członków organizacji. Stąd informację o najbliższym spotkaniu, jak również o kolejnych, w pierwszym rzędzie przekazujemy i przekazywać będziemy członkom Izby, co jest zupełnie naturalne.

Zapraszamy do przystąpienia niezrzeszonych operatorów! Razem możemy więcej. A i budżet KIKE jest niezwykle skromny. Pomóżcie. Szczegółowych informacji udziela nasze biuro, w czasie Warsztatów będą dostępni również członkowie naszego zespołu.