Warszawa, dnia 30 marca 2023 r.
Pan Jacek Oko
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Do wiadomości:
Pan Janusz Cieszyński
Sekretarz Stanu
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Szanowny Panie Prezesie,
W imieniu przedsiębiorców zrzeszonych w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji,
Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Polskiej Izbie Komunikacji
Elektronicznej, Krajowej Izbie Komunikacji Ethernetowej, Związku Pracodawców Mediów
Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom oraz Fundacji Open Allies w związku z upływem
w dniu 31 marca 2023 r. ustawowego terminu na wykonanie obowiązku przekazania danych
z ewidencji infrastruktury technicznej, w tym kanalizacji kablowej do systemu Punkt
Informacyjny ds. Telekomunikacji (PIT), oświadczamy, że z powodu dezaktywacji systemu PIT
od końca lutego br. oraz braku informacji ze strony UKE o innej możliwości przesłania tych
danych, nie było i nie jest możliwe wykonanie tego obowiązku w systemie PIT w ustawowym
terminie.

Stanowisko do pobrania tutaj: tutaj