Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w dniu 3 października 2019 r., uchwałą nr ZA2019/X/1, przyjął w poczet członków Izby firmę:

 VOICE NET S.A. 
 ul. Migdałowa 86
 35-232 Rzeszów 


Serdecznie witamy w KIKE!